February 28, 2024

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat că proiectul “ Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condițiile Legii nr. 350/2001 actualizată”, amplasat în Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2 și nr. 4, județul Cluj, titular Municipiul Cluj-Napoca, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de aprobare fără aviz de mediu. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția Națională pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, bl 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: [email protected] în zilele de luni-joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-13 în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *