May 21, 2024

Municipiul Cluj-Napoca anun╚Ť─â acordarea de finan╚Ť─âri nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive, ├«n anul fiscal 2024.
1. Denumirea autorit─â╚Ťii contractante: Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857; adresa: Calea Mo╚Ťilor nr. 3, Cluj-Napoca, cod po╚Ötal 400001; telefon: 0264.596.030/5192.
2. Reglement─âri legale ├«n temeiul: Ordonan╚Ťei de Urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; Legii nr. 350/2005 privind regimul finan╚Ť─ârilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit─â╚Ťi nonprofit de interes general, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; Legii nr. 69/2000 a educa╚Ťiei fizice ╚Öi sportului, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; Hot─âr├órii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere ├«n aplicare a dispozi╚Ťiilor Legii educa╚Ťiei fizice ╚Öi sportului nr. 69/2000; Hot─âr├órii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare ├«n activitatea sportiv─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; Ordinului nr. 631/2017 al Ministrului Tineretului ╚Öi Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministrului Muncii ╚Öi Justi╚Ťiei Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportiv─â; Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului ╚Öi Sportului, privind finan╚Ťarea din fonduri publice a proiectelor ╚Öi programelor sportive, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; H.G. nr. 714/2018 privind drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile personalului autorit─â╚Ťilor ╚Öi institu╚Ťiilor publice pe perioada deleg─ârii ╚Öi deta╚Ö─ârii ├«n alt─â localitate, precum ╚Öi ├«n cazul deplas─ârii ├«n interesul serviciului; H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi ╚Öi obliga╚Ťii ale personalului rom├ón trimis ├«n str─âin─âtate pentru ├«ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare; Hot─âr├órii Consiliului local nr. 22/10.01.2020 ╚Öi Hot─âr├órii Consiliului local nr. 48/12.02.2024 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024.
3. Solicitan╚Ťi: federa╚Ťiile de specialitate, asocia╚Ťiile jude╚Ťene pe ramura de sport, cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, f─âr─â scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect.
4. Bugetul programului pentru aceast─â sesiune de finan╚Ťare a activit─â╚Ťilor/ac╚Ťiunilor sportive din cadrul programelor ÔÇ×Promovarea sportului de performan╚Ť─âÔÇŁ ╚Öi ÔÇ×Sportul pentru to╚ŤiÔÇŁ, ├«n anul 2024, este de 21.875.000 lei. Finan╚Ťarea asigurat─â de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5. Obiective generale:
´üČ promovarea sportului de performan╚Ť─â ╚Öi a sportului pentru to╚Ťi, eviden╚Ťierea contribu╚Ťiei semnificative ╚Öi constante a sportului la reprezentarea ╚Öi sporirea prestigiului municipiului pe plan na╚Ťional ╚Öi interna╚Ťional;
´üČ atragerea ╚Öi educarea cet─â╚Ťenilor, indiferent de v├órst─â ╚Öi de categoria social─â, pentru practicarea mi╚Öc─ârii ├«n aer liber.
6. Ac╚Ťiuni eligibile: ac╚Ťiunile trebuie s─â se deruleze conform specifica╚Ťiilor din Regulament, cap. Condi╚Ťiile ╚Öi criteriile de finan╚Ťare a structurilor sportive aprobate de finan╚Ťator prin HCL nr. 22/10.01.2020.
7. Depunerea dosarelor cu proiectele de finan╚Ťare nerambursabil─â se face ├«n perioada 20.02.2024-20.03.2024, la Registratura Prim─âriei municipiului Cluj-Napoca, ├«ntr-un exemplar sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sec╚Ťiunea Administra╚Ťie ÔÇô Servicii online ÔÇô Depune cereri ÔÇô Serviciul Management proiecte sociale, culturale ╚Öi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Data limit─â de depunere a proiectelor de finan╚Ťare nerambursabil─â este 20.03.2024 ora 16.30 la Registratura Prim─âriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Mo╚Ťilor nr. 7 ╚Öi 20.03.2024 ora 24.00 pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sec╚Ťiunea Administra╚Ťie ÔÇô Servicii online ÔÇô Depune cereri ÔÇô Serviciul Management proiecte sociale, culturale ╚Öi sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Dosarele depuse dup─â data men╚Ťionat─â mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta complet─âri la dosarele proiectelor depuse dup─â data de 20.03.2024. Evaluarea ╚Öi selec╚Ťia dosarelor depuse se va efectua ├«n perioada 21.03.2024 p├ón─â ├«n 04.04.2024.
8. Decizia comisiei de analiz─â ╚Öi selec╚Ťie va fi publicat─â pe site-ul prim─âriei, urm├ónd ca ├«n perioada 05.04.2024 ÔÇô 09.04.2024, solicitan╚Ťii s─â aib─â posibilitatea depunerii de contesta╚Ťii. Solu╚Ťionarea contesta╚Ťiilor depuse se va face de c─âtre Comisia mixt─â de solu╚Ťionare a contesta╚Ťiilor, ├«n condi╚Ťiile legii.
9. Documenta╚Ťia pentru elaborarea ╚Öi prezentarea propunerii de proiect ╚Öi informa╚Ťii suplimentare se pot ob╚Ťine de la Direc╚Ťia General─â Comunicare, dezvoltare local─â ╚Öi management proiecte ÔÇô Serviciul Management proiecte sociale, culturale ╚Öi sportive din cadrul Prim─âriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Mo╚Ťilor nr. 3-5, et.1, camera 16, tel. 0264.596.030/5192, site-ul www.primariaclujnapoca.ro (Economie-Finan╚Ť─âri nerambursabile de la bugetul local-Activit─â╚Ťi sportive sus╚Ťinere proiecte-Regulament finan╚Ťarea programelor sportive).
10. Evaluarea ╚Öi selec╚Ťia proiectelor depuse se vor face ├«n conformitate cu Regulamentul de finan╚Ťare nerambursabil─â din fonduri publice a structurilor sportive, adoptat prin HCL nr. 22/10.01.2020.
11. Finan╚Ťarea programelor aprobate se va efectua numai dup─â atribuirea contractelor de finan╚Ťare.

Primar al municipiului Cluj-Napoca,
Emil BOC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *