June 14, 2024

Specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Someş-Tisa dau asigurări că volumele de apă din principalele lacuri de acumulare pe care le administrează asigură necesarul de apă brută pentru toţi beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafaţă.

„În momentul actual, media coeficientului de umplere în principalele opt acumulări din spaţiul hidrografic SomeŞ-Tisa, aflate în administrarea instituţiei noastre şi a SC Hidroelectrica SĂ, este de 87%.

Situaţia acumulărilor – coeficientul de umplere (calculat faţă de nivelul normal de retenţie) se prezintă astfel: Fântânele, judeţul Cluj: 81%; Tarniţa, judeţul Cluj: 93%; Someşul Cald, judeţul Cluj: 92%; Gilău, judeţul Cluj: 70%;

„În luna ianuarie 2024, conform prognozei hidrologice întocmite de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, regimul hidrologic al cursurilor de apă aparţinând bazinului hidrografic Someş-Tisa se va situa peste valorile normale lunare.

Prin urmare, în perioada imediat următoare, rezerva de apă stocată în acumulări garantează asigurarea apei brute la valorile normale pentru toţi utilizatorii: populaţie, industrie, energie, agricultură, piscicultură şi agrement”, a anunțat Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *