July 20, 2024

Absolvenții de liceu susțin luni, 1 iunie 2024, la limba și literatura română prima probă a examenului național de Bacalaureat 2024. Probele scrise din prima sesiune (iunie-iulie) a examenului național de Bacalaureat se desfășoară în perioada 1 – 5 iulie în 477 de centre din țară.

Calendarul de desfășurare a Bacalaureatului 2024 sesiunea (iunie – iulie) se prezintă astfel: luni, 1 iulie: limba și literatura română; marți, 2 iulie: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: matematică și istorie); joi, 4 iulie: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică, argumentare și comunicare, sociologie și psihologie); vineri, 5 iulie: limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educației, peste 134.000 de candidați (peste 119.000 din promoția curentă și peste 15.000 din seriile anterioare) sunt așteptați să susțină examenul în această sesiune (toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate).

Îndrumare pentru examen

În ceea ce privește informațiile utile pentru candidați, aceștia trebuie să ia în calcul faptul că probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30. Candidații mai trebuie să știe că pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

În ceea ce privește instrumente de lucru permise în sălile de examen, pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la matematică și geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video. 

Afișarea rezultatelor/depunerea contestațiilor

Afișarea primelor rezultate (în centrele de examen și online) este programată în data de 8 iulie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen și online) prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului (coduri).

Reprezentanții ME mai transmit că pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Alte informații utile

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

Activitățile din cadrul examenului național de Bacaluareat se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație va publica subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

T.S.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *