February 22, 2024

În Anul Centenar pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a apărut un volum special intitulat „Institutul/Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Fonduri de arhivă (1924-1938)”, vol. I, publicat la  Editura  Renaşterea. Cartea este semnată de trei autori: arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. Dr. Vasile Rojneac, arhivarul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului şi dr. Varga Attila din cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca. Astfel, în realizarea acestui proiect au fost implicate instituții prestigioase, precum: Mitropolia Ortodoxă a Clujului, Maramureșului și Sălajului, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca și Ghepard Communication.

„Volumul de faţă reprezintă un preţios instrument de lucru care a presupus aranjarea/numerotarea/clasificarea documentelor dintr-un fond de arhivă extrem de interesant: Institutul/Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Este vorba despre o şcoală de mare prestigiu unde s-a format, după Marea Unire, elita clericală ortodoxă română din inima Transilvaniei. De asemenea, tot în cadrul acestui volum, cititorii se pot conecta, prin analiza istorică inclusă în partea de început a cărţii, la atmosfera de epocă în care a funcţionat una din cele mai renumite şcoli de teologie din România acelor timpuri. Documentele din acest fond al Institutului/Academiei Teologice Ortodoxe Române din Cluj sunt inedite în proporţie covârşitoare. Instrumentul de lucru care le include reprezintă un demers necesar care, chiar dacă a presupus un efort prealabil susținut datorită ordonării și clasificării riguroase a documentelor, deschide perspective de cercetare foarte incitante pe care istoricii și teologii sunt convins că așteaptă cu nerăbdare să le exploreze. Indiscutabil, Arhiva Academiei Teologice Ortodoxe Române din Cluj este una foarte valoroasă și are menirea de a face multă lumină în ceea ce privește istoria învățământului confesional ortodox și conexiunile sale interesante care au fost firești într-un spațiu multietnic și multiconfesional cum este Transilvania”, precizează reprezentanții Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca pe pagina de socializare a instituției. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *