June 15, 2024

În perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul rural) vor susține evaluările specifice, la finalul clasei a IV-a, desfășurate potrivit calendarului aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, nr. 3771/9.02.2024, informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj, într-un comunicat de presă.

Potrivit aceluiași comunicat, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, Evaluarea Națională la finalul clasei a IV-a va fi susținută de către 3.107 elevi. Dintre aceștia, 2.841 elevi provin din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, iar 266 sunt elevi care învață în unitățile de învățământ preuniversitar private.

Conducerea IȘJ mai anunță că marți, 21 mai 2024, elevii claselor a IV-a vor susține proba scrisă la Limba română, iar miercuri, 22 mai 2024, se va desfășura proba scrisă la Matematică. Elevii care studiază în limba minorităților naționale vor susține joi, 23 mai 2024, proba scrisă la Limba maternă, din cadrul Evaluării Naţionale la finalul clasei a IV-a, în anul şcolar 2023-2024.

Probele scrise încep la ora 9:00, iar administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei.

Pentru elevii claselor a IV-a, timpul alocat elaborării fiecărei lucrări scrise este de 60 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Rezultatele obținute de către elevi la aceste probe scrise nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează. Aceste rezultate se comunică individual fiecărui elev și părinte, având drept scop evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, respectiv în limba maternă, precum și evaluarea competențelor la disciplina matematică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *