February 28, 2024

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunța publicul interesat asupra necesității efectuării avizului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Pădurilor și Pășunilor din satul Someșul Rece, Parohiei Ortodoxe Someșul Rece și persoanelor fizice Badiu Ioan Radu, Sîntamarean Lorin, Rau Gheorghe, Colțan Dan Mihail, Ilea Vasile Mircea, Ster Radu Voicu, Rotar Dan Valentin si Balc Eugen Emil – UP I Someșul Rece, jud.Cluj“, desfașurat pe teritoriul administrativ al UAT Someșul Rece și UAT Cluj, administrat de: COMPOSESORATUL PĂDURILOR ȘI PĂȘUNILOR SOMEȘUL RECE. Observațiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit in scris la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, bl.9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail office@ apmcj.anpm.ro in zilele de luni-joi intre orele 9-14 și vineri intre orele 9-13, in termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *