April 12, 2024

privind închirierea prin licitaţie publică a modulelor M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3, a chioșcului multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală, a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică și a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola

 

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Închirierea prin licitaţie publică a chioșcului multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală.

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică.

Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentațiilor de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 734 din 17.10.2023, H.C.L. nr. 270/03.06.2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 591/12.07.2023, H.C.L. nr. 103/2023, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 595/2023 și H.C.L. nr. 151/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 593/2023.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Vizionarea modulelor și a chioșcului se poate face până la data de 20.03.2024, la solicitarea ofertanților interesați.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.04.2024, ora 10.00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru modulele M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3 și pentru terenurile destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola (cu precizarea explicită a modulului M___, respectiv a terasei T___ pentru care se depune oferta), într-un singur exemplar pentru chioșcul multifuncțional C4 amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală și pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.04.2024, ora 12,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110, email [email protected]. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *