June 20, 2024

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

      privind închirierea prin licitaţie publică a modulelor M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare  presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3, a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică și a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola

 

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică.

Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentațiilor de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 734 din 17.10.2023, H.C.L. nr. 103/2023, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 595/2023 și H.C.L. nr. 151/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 593/2023.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

 Vizionarea modulelor se poate face până la data de 23.04.2024, la solicitarea ofertanților interesați.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.04.2024.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.05.2024, ora 10.00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru modulele M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3 și pentru terenurile destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T2, T3, situate pe str. Emile Zola (cu precizarea explicită a modulului M___, respectiv a terasei T___ pentru care se depune oferta), într-un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4, situată pe strada Emil Isac, latura sudică.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.05.2024, ora 14,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110, email [email protected]. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *