June 24, 2024

Sâmbătă, 3 februarie 2024, mica, dar ambiţioasa comunitate armenească din Gherla, denumită şi fostul Armenopolis a trăit momente de sărbătoare, prilejuită de Adunarea de dare de seamă şi alegeri a sucursalei locale a Uniunii Armenilor din România, eveniment onorat şi de preşedintele UAR, Varujan Vosganian, oaspete binevenit mereu în oraşul de pe Someş.

La şedinţă, din totalul de 64 de membri au fost prezenţi 25, număr suficient ca lucrările şedinţei să se desfăşoară conform regulamentelor. Pintre invitaţi au fost prezenţi şi reprezentanţii sucursalelor UAR Dumbrăveni şi Baia Mare. La primul punct al ordinii de zi preşedintele sucursalei Gherla şi a Transilvaniei de Nord, Ioan Esztegar a prezentat realizările anului 2023, care, fără să exagerăm, a fost bogată şi variată. După cum a amintit domnia sa, în cursul anului trecut sucursala a organizat nu mai puţin de 14 acţiuni importante, începând cu Crăciunul armenesc din data de 6 ianuarie până la tradiţionala sărbătoare „Sfântul Grigore Luminătorul”. Armenii gherleni au fost reprezentaţi la diferite manifestări cultural-artistice şi religioase desfăşurate în sucursalele UAR din Botoşani, Dumbrăveni, Roman, Bucureşti, Timişoara, Baia Mare şi Cluj-Napoca, iar cunoscutul Ansamblu de dansuri „Hayakaghak” condus de Ursan Esztegár Erika a evoluat la peste zece festivaluri şi concursuri de folclor interetnice, amintind aici doar câteva localităţi. Bacău, Craiova, Siret, Cluj-Napoca etc. Mai menţionăm că dansatorii armeni au alergat împreună cu sportivul gherlean de origine armeană Vicenţiu Hossu la maratonul pe nisip de la Mamaia. Peste tot mesagerii artei şi culturii armeneşti din Gherla au avut mare succes, tinerii dansatori dovedindu-se de mare talent, rezultatul pregătirilor din ajunul acestor evenimente, formaţia fiind sprijinită de conducerea Uniunii Armenilor din România. La punctul doi al şedinţei a fost prezentat proiectul de buget pe anul 2024. Şi în acest an sunt prevăzute 11 acţiuni, dar ce este mai important armenii gherleni doresc să organizeze în oraşul lor prima ediţie a Festivalului interetnic internaţional, eveniment major în viaţa culturală a urbei. Conducătorii sucursalei Gherla au solicitat şi sprijinul UAR, urmând ca aprobările în acest sens să fie discutate la Adunarea generală de la Bucureşti din 16 martie 2024.

În lunile următoare Ansamblul de dansuri „Hayakaghak” va da curs invitaţiei la tradiţionalele festivaluri folclorice organizate de sucursalele UAR din ţară. După stabilirea activităţilor pe acest an, a urmat alegerea noului preşedinte al sucursalei Gherla. În urma voturilor, actualul preşedinte Ioan Esztegár a fost reales  în unanimitate în funcţie. Domnia sa conduce filiala Gherla începând cu anul 1991, fiind un preşedinte cu o bună capacitate organizatorică şi cu o vastă experienţă în domeniu.

La sfârşitul şedinţei, preşedintele UAR, Varujan Vosganian a remarcat rezultatele foarte bune obţinute anul trecut de sucursala Gherla, etichetând comunitatea armenească ca un grup de oameni uniţi și evidențiind locul important pe care-l ocupă orașul pe harta culturală a României. Totodată, domnia sa a recunoscut că totdeauna când se află în fostul Armenopolis îl încearcă o melancolie. Da, urbea clujeană este un centru cultural şi spiritual apreciat şi respectat în toată ţara, dovadă preocupărilor localnicilor de a ridica tot mai sus ştacheta. Bilanţul de la sfârşitul săptămânii a subliniat acest lucru.

Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *