July 20, 2024

Elevul de la Colegiul Național „Emil Racoviță” care a luat zece la Bacalaureat este Teodora Stan, absolventă a profilului științele naturii. Absolventul de la Colegiul „Național Gheorghe Șincai care a obținut nota maximă la examenul de maturitate este Louise Vișan, profilul filologie.

Făclia va reveni cu detalii despre performanța celor doi absolvenți clujeni

 

Rezultatele la BAC 2024 au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

Rata de promovare la Cluj este de 84,03 la sută. Din datele prezentate de Ministerul Educației reiese din cei 4627 de candidați 739 au fost respinși. Dintre aceștia din urmă, doi au fost eliminați din examen,

Contestaţiile pot fi depuse/transmise luni, în intervalul orar 12,00 – 18,00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele au fost afişate atât online, cât şi în centrele de examen, cu anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor, în concordanţă cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR).

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi comunicate în data de 12 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

* susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

* susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

* obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *