May 23, 2024

Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor (AFTaP) își exprimă sprijinul ferm pentru un proiect legislativ nou (PL-x nr. 111/2024) și face un apel către parlamentari să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate, și să îl voteze favorabil în interesul comun al cetățenilor și al industriei farmaceutice. Potrivit AFTaP, în prezent, concentrarea excesivă a farmaciilor într-un perimetru mic poate duce la competiție neloială și la scăderea calității serviciilor oferite pacienților. 

Proiectul ar urma să se aplice doar pentru viitor, fără a afecta farmaciile actuale, conform principiului că legile civile dispun numai pentru viitor. În prezent, acest proiect legislativ se află în dezbatere la Camera Deputaților, iar asociația AFTaP a depus amendamente, ce sunt susținute prin semnăturile a 475 de farmaciști persoane fizice, precizează președintele AFTaP, Speteanu Beatrice Gabriela, într-un comunicat.

Aceasta consideră că modificările legislative „sunt importante pentru accesul pacienților de pe întregul teritoriu al țării la medicamente și la servicii farmaceutice de calitate, și că în același timp sunt cruciale pentru supraviețuirea farmaciilor independente și pentru profesia de farmacist”.

Citând aceeași sursă, prin această modificare legislativă, se propune ajustarea reglementărilor actuale, astfel încât să asigurăm o distribuție mai echitabilă a farmaciilor comunitare în mediul urban și rural, contribuind la promovarea unei concurențe sănătoase și echitabile între toți actorii implicați.  În opinia președintelui AFTaP, concentrarea excesivă a farmaciilor într-un perimetru mic poate duce la competiție neloială și la scăderea calității serviciilor oferite populației, cu retrogradarea cetățeanului de la statutul corect de pacient, la poziția de veritabil client. Astfel, este esențial să se ia în considerare aceste aspecte în dezvoltarea și reglementarea pieței  farmaceutice pentru a asigura o îngrijire adecvată și de încredere pentru toți pacienții, conform cu nevoile acestora.

Reprezentanții AFTaP sunt de părere că actuala reglementare a Legii 266/2008 nu mai corespunde realității economice, respectiv o farmacie comunitară la 3.000 de locuitori în București, o farmacie comunitară la 3.500 de locuitori în oraşele reşedinţă de judeţ, și o farmacie comunitară la 4.000 de locuitori în celelalte oraşe. „Se poate observa cu ușurință, la o simplă plimbare prin orașe, că farmaciile comunitare sunt amplasate chiar una lângă cealaltă. Pentru a preveni în viitor amplasarea farmaciilor comunitare una lângă cealaltă, este propusă prevederea ca în mediul urban distanța minimă de amplasare a farmaciilor comunitare să fie de minimum 500 m. Pentru mediul rural nu este necesară o raportare, la înființarea unei farmacii comunitare, la numărul de locuitori, având în vedere compunerea localităților din mai multe sate, fiind suficientă o farmacie comunitară amplasată la 2 km una față de cealaltă. În acest fel se continuă și încurajarea înființării farmaciilor comunitare în mediul rural, și totodată, se protejează farmaciile existente și oficinele, de posibilitatea creării unui mediu mult prea competitiv și închiderea farmaciilor deja existente. Aceste modificări legislative nu vor influența negativ pacientul. Mai multe state ale Uniunii Europene au în vedere astfel de criterii și se asigură în continuare accesul universal la medicamente și expertiză farmaceutică, neaducând niciun fel de îngrădire participanților la actul farmaceutic, încât se menține pe primul plan asigurarea sănătății publice, dar și menținerea statutului de farmacist aflat în sarcina pacientului și nu transformarea pacientului într-un simplu client.”, se arată în comunicat.  Reprezentanții AFTaP consideră că statul trebuie să sprijine farmacistul, prin măsuri precum cele propuse în acest proiect de lege, pentru a-și putea îndeplini datoria de a-și păstra în permanență libertatea de gândire și de decizie în realizarea actului profesional. Potrivit acestora, independența profesională trebuie susținută și apărată în orice situație, în interesul pacientului, al sănătății publice și al demnității profesiunii, conform art. 10 din Codul Deontologic al Farmacistului. Președintele AFTaP atrage atenția că dacă nu se vor adopta aceste măsuri, statul, în loc să sprijine, va îngrădi aceste drepturi ale farmaciștilor și ale farmaciilor, permițând anumitor societăți cu interese strict comerciale, să aibă monopol asupra pieței farmaceutice prin deținerea de lanțuri cu multe sute de farmacii în paralel cu deținerea depozitelor farmaceutice, ceea ce va duce la închiderea farmaciilor cu tradiție, deținute de farmaciști.

Totodată, Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor își exprimă încrederea că parlamentarii vor acorda atenția cuvenită acestui proiect de lege și îl vor aproba în cel mai scurt timp posibil, în beneficiul tuturor părților implicate.

T.S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *