May 23, 2024

Cele mai multe posturi vacante, în număr de nouă, cu viabilitate pe o perioadă de patru ani, scoase la concurs de o singură unitate școlară sunt cele de la Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca. De asemenea, Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca are libere spre ocupare opt posturi. Potrivit siteului http://titularizare.edu.ro, situația posturilor vacante din învățământul preuniversitar clujean s-a centralizat. Aceste posturi vor putea fi ocupate prin inspecția la clasă și susținerea examenului de titularizare 2024.

Perioada de înscriere la titularizare 2024 a debutat pe data 8 mai și se va încheia pe data de 17 mai. Proba scrisă a examenului de titularizare va avea loc în data de 17 iulie 2024. Iată care sunt posturile vacante, complete și incomplete, cu viabilitate pe o perioadă de patru ani, din județul Cluj, actualizate în data de 30.04.2024.

Lista posturilor vacante complete, cu angajare pe perioadă nedeterminată

Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca la disciplina educație fizică și sport – pregătire sportivă de specialitate- scoate la concurs nouă posturi, după cum urmează: câte un post pentru handbal, atletism, baschet, judo, natație, și câte două posturi pentru rugby și lupte. Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca este în deficit privind opt posturi de profesor. Astfel, sunt scoase la concurs câte un post pentru fizică, mecanică, și la nivel postliceal, pentru disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul. La același colegiu mai este nevoie de câte două posturi la disciplina pregătire-instruire practică (mecanică) și trei posturi la pregătire-instruire practică electrotehnică/electromecanică. Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca are în total, disponibile patru posturi: două posturi la nivel de liceu, la disciplinele alimentație publică și turism / turism, și câte un post la disciplinele: pregătire – instruire practică (alimentație publică și turism / turism) și economie – educație antreprenorială. La Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca există două posturi vacante, unul la nivel de liceu, de informatician și al doilea la ciclul primar de învățător/institutor – limba germană. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca caută un profesor de chimie și un altul pentru electrotehnică/electromecanică. Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca, nivel liceu, scoate la concurs un post vacant pentru disciplinele economic, administrativ, comerț și servicii / economic, administrativ, poșta. Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca scoate la concurs un post de profesor de fizică pentru liceu, iar Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca un post pentru disciplina pregătire – instruire practică (chimie industrială).

Totodată, Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Miron Ionescu” Cluj-Napoca, nivel special gimnaziu, are disponibil un post de profesor-educator. În ceea ce privește învățământul antepreșcolar, Creșa pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca scoate la concurs trei posturi vacanțe de educator/profesor pentru educație timpurie.

Penurie de educatoare la Apahida

La Creșa „Voinicel” Apahida, com. Apahida, nivel învățământ antepreșcolar, sunt scoase spre ocupare trei posturi de educator/profesor pentru educație timpurie. Tot în comuna Apahida, Școala Gimnazială „Ștefan Pascu”, la nivelul învățământului preșcolar are libere spre ocupare șapte posturi de educator/institutor pentru învățământul preșcolar sau de profesor pentru educație timpurie. La aceeași școală, dar la nivel de gimnaziu există un post liber de profesor pentru disciplina fizică.

Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, comuna Bobâlna, are un post liber pentru disciplina matematică, nivel gimnaziu. De asemenea, la Școala Gimnazială Bonțida, comuna Bonțida, la gimnaziu, există un post liber pentru limba engleză. Tot un post disponibil la limba engleză, gimnaziu, are și Școala Gimnazială Borșa, comuna Borșa. Școala Gimnazială Chiuiești, comuna Chiuiești, scoate la concurs un post de matematică, tot la nivel de gimnaziu. Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla Școala Gimnazială Sic, com. Sic, nivel liceu, scoate la concurs un post de profesor – consilier școlar, iar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej și Școala Gimnazială Nr. 1 Dej , nivel gimnaziu, este vacant un post de profesor logoped.

Posturi vacante incomplete

De asemenea, potrivit aceluiași site, lista posturilor vacante incomplete din județul Cluj, la nivel de liceu, se prezintă astfel: Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, un post disponibil la educație muzicală; Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca, un post liber limba germană; Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca, un post vacant la disciplina pregătire – instruire practică (transporturi / conducerea autovehiculelor); Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca, un post liber la disciplina informatică – tehnologia informației și a comunicațiilor.

Totodată, la nivel de gimnaziu, posturi vacante incomplete, cu viabilitate pe o perioadă de patru ani, există și la Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea – un post matematică; Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii – un post la disciplina educație tehnologică și aplicatii practice; Școala Gimnazială Luna, comuna Luna – un post la disciplina educatie fizica și sport; Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, comuna Sânpaul – un post pentru limba engleza.

Tia Sîrca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *