April 12, 2024

Milioane de români muncesc în străinătate iar conform legislației vechimea în muncă este recunoscută dacă au avut contracte legale. Începând cu intrarea României în UE, la 1 ianuarie 2007, se aplică prevederile legislației europene în domeniul securității sociale, astfel că românii care au muncit în UE și care au atins vârsta de pensionare pot beneficia de o pensie comunitară. Pentru a beneficia de acest lucru, cei interesați pot depune cerere și acte doveditoare la Casa de Națională de Pensii.

Potrivit datelor de la Casa Județeană de Pensii Cluj în ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe cereri pentru acordarea dreptului de pensie internațională și se preconizează că în viitor numărul acestor solicitări va fi și mai mare având în vedere acordurile pe care România le-a încheiat în domeniul securității sociale cu țări precum Republica Moldova, Canada, SUA și Israel. O altă cauză care va genera creșterea cererilor de acordare a pensiei internațională e legată de faptul că românii care au emigrat prin 1999-2000 în țări precum Italia, Spania, Ungaria și Germania se apropie acum de vârsta de pensionare.

Potrivit Casei Județene de Pensii Cluj, anul trecut au fost înregistrate 2.900 de cereri de pensie internațională. Dintre acestea, 2192 de cereri au fost pentru bătrânețe, 305 de urmaș iar 433 de invaliditate.

Totodată, în 2023 au fost emise 2326 de decizii de pensionare, 1700 dintre acestea fiind de admitere, iar 626 de respingere. Numărul de decizii emise vizează atât cererile înregistrate anul trecut, cât și cele din anii anteriori. Reprezentanții Casei de Pensii Cluj susțin că pe viitor se așteaptă o creștere a cererilor de pensie internațională, ținând cont că în ultima vreme au fost foarte multe solicitări de confirmare a perioadei de asigurare realizate în România, cazuri care se vor transforma în solicitări pentru acordarea pensiei.

Din datele oferite de Casa Județeană de Pensii Cluj, în 2023 la registratura acestei instituții s-au înregistrat 2060 de cereri de pensionare venite din străinătate.

Reprezentanții Casei de Pensii Cluj susțin însă că procesul de soluționare a cererilor de pensie internațională se derulează foarte greu din cauza mai multor probleme. Una ar fi legată de lipsa de personal. O altă problemă este legată de lipsei de reacție și rigiditatea cu care sunt tratate cazurile de pensie internațională în special de către instituțiile ungare, spaniole, italiene, norvegiene, elene, portugheze etc. „Din partea instituție de instrumentare ungare sunt probleme în special în ceea ce privește netransmiterea sau transmiterea cu mare întârziere a formularelor E 205 HU/P5000 HU, transmiterea foarte multor formulare E 205 HU/P5000 HU nefinalizate, respectiv netransmiterea documentelor de vechime românești. Din partea instituțiilor italiene sunt probleme în sensul că nu se răspunde deloc la solicitări repetate trimise pe parcursul a mai multor luni sau ani privind emiterea E 205 IT/P5000 mai ales. Din partea instituțiilor spaniole am observat că, se trimit documentele de vechime neconfirmate cu originalul, cele traduse în spaniolă, incomplete, respectiv s-au transmis zeci de rapoarte medicale goale”, arată Casa de Pensii Cluj.

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate?

Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu.

Pensia din România poate fi încasată şi în străinătate, în statul în care fostul angajat s-a stabilit, pentru asta fiind însă necesară îndeplinirea câtorva condiţii şi formalităţi, prezentate punctual de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

În cele ce urmează prezentăm succint paşii de urmat pentru românii stabiliţi în străinătate, potrivit informaţiilor publicate de CNPP.

Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Condiții de acordare a pensiei: cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură; la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?

Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:

1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.     De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială: formularul de cerere E 202; formularul E 207; declaraţia pe propria răspundere; copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română; carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate; livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate; diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;

 

C. PURIȘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *