April 21, 2024

Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea a marcat la data de 1 aprilie 2024 nașterea marelui poet, publicist, academician și politician român Octavian Goga. Cu acest prilej, muzeul a găzduit un recital de poezie și cântece, alături de expoziția literară și fotografică intitulată „Ciucea și Rășinari – răscrucea orizonturilor”.

Recitalul a fost o ocazie pentru elevii Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” din Ciucea să își pună în valoare talentul și pasiunea pentru creația poetului omagiat. Sub îndrumarea directorului școlii, profesoara Mioara Neag, aceștia au încântat audiența prin recitarea versurilor și interpretarea melodiilor inspirate din operele lui Octavian Goga.

Întregul colectiv al Muzeului Memorial „Octavian Goga” aduce sincere mulțumiri atât doamnei director al Școlii, cât și tuturor participanților la eveniment pentru implicarea și contribuția lor la omagierea poetului și promovarea valorilor culturale locale.

Expoziția literară și fotografică intitulată „Ciucea și Rășinari – răscrucea orizonturilor” este deschisă publicului în perioada 1 aprilie – 30 aprilie 2024. Această expoziție oferă o incursiune captivantă în universul poetic și cultural al lui Octavian Goga, evidențiind conexiunile dintre localitățile Ciucea și Rășinari și contribuția acestora la peisajul cultural românesc.

Despre poetul, dramaturgul, traducătorul, publicistul și omului politic Octavian Goga,  însuși academicianul George Călinescu (personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române) afirmase în renumita sinteză de istorie literară “Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (“Editura Fundațiilor Regale”, 1941): “după Eminescu și Macedonski, Goga e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulțimii, poet național totdeodată și pur ca și Eminescu”.

Intrând în publicistica literară cu recomandări din partea lui Ilarie Chendi, Sextil Puşcariu, Nicolae Iorga, Vasile Goldiş, Eugen Lovinescu, în 1920 O. Goga a fost ales membru al Academiei Romane, iar în 1924 a primit “Premiul Național de Poezie” şi “Premiul Național Mihail Sadoveanu”.

Probabil, cel mai autentic continuator al liricii eminesciene, Octavian Goga a intuit mai mult ca oricine valoarea poetică a doinelor, exprimându-și ca nimeni altul sentimentele de dor, de jale, înstrăinare, revoltă, tristețe, iubire, regret etc.

Personalitate marcantă a literaturii și a politicii românești dintre cele două războaie mondiale, O. Goga este pe bună dreptate considerat poet de o inestimabilă valoare culturală şi spirituală, un politician echilibrat, apreciat inclusiv de către Regele Carol al II-lea.

Ridicând lirica românească către noi culmi ale creației, O. Goga a realizat o nouă liricizare a poeziei, manifestându-se drept un poet de o inestimabilă valoare culturală și spirituală.

Astfel, Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea continuă să își îndeplinească misiunea de a conserva, promova și transmite moștenirea culturală și spirituală a acestui important reprezentant al literaturii române, oferind publicului oportunități de înțelegere și apreciere a operei și impactului său în istoria și cultura românească.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *