April 12, 2024

Acuzațiile aduse la finalul lunii ianuarie de un blog din Cluj-Napoca la adresa fondatorului Untold, Bogdan Buta s-au dovedit a fi nefondate. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au dispus clasarea cauzei pe motiv că fapta nu există.

Ancheta în acest caz a fost declanșată după ce s-au lansat acuzații la adresa lui Bogdan Buta legate de infracțiuni sexuale a căror victime au fost minori.

„Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 29.01.2024„, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârşirea a două infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c) C.pen. Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 30.01.2024, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni de agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 şi 2 lit. c) C.pen., în două infracţiuni de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 şi 3 lit. b) C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen şi extinderea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunea de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca din data de 23.02.2024, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 şi 3 lit. ) C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., în act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., şi tentativă la act sexual cu un minor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen., raportat la art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., respectiv din infracţiunea de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C.pen., în două infracţiuni de şantaj, prev. de art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen., şi clasarea cauzei.

Pentru a se dispune această soluţie, s-au avut în vedere următoarele: Cu titlu preliminar se impune a fi menționat faptul că infracțiunea de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 și 3 Cod penal, astfel cum era în vigoare la data săvârșirii presupusei fapte, respectiv 09/10.02.2021, care constituie lege penală mai favorabilă în cauză, sub aspectul încadrării juridice a faptei, în concordanță cu principiile prevăzute de articolul 5 Cod penal, este definită după cum urmează: ”(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 14 şi 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. (3) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 9 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă:

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze”, a anunțat Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca;

În urma cercetărilor s-a stabilit că patronul Untold nu a comis nicio infracțiune.

„În primul rând, în ceea ce priveşte cele două infracțiuni de act sexual cu un minor (presupus a fi săvârșite faţă de cele două persoane minore cu vârsta de peste 16 ani care au fost în locuința autorului), faptă prev. de art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., organele de urmărire penală au dispus clasarea cauzei în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală. În concret, s-a reținut că cele două persoane care au învederat organelor judiciare că au întreținut acte sexuale consimțite cu autorul, aveau vârsta de peste 16 ani la data la care acestea au susținut că a avut loc întâlnirea, nefiind astfel întrunită cerința legală privind vârsta victimei de sub 16 ani.

În plus, raportat la starea de fapt rezultată din mijloacele de probă administrate s-a analizat şi posibilitatea săvârșirii infracțiunii în condițiile alin. (3) lit. b) al art. 220 C.pen., care stabilește că, constituie infracțiunea de act sexual cu un minor, fapta săvârșită în condițiile alineatului (1) al art. 220 C.pen., comisă de către un major cu un minor cu vârsta între 16 şi 18 ani, numai în măsura în care minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze. Or, din probatoriul administrat în cauză nu a reieşit incidența vreuneia dintre aceste cazuri ori situații în starea de fapt analizată.

În al doilea rând, având în vedere că din starea de fapt rezulta că alături de cele două persoane minore care ar fi fost în locuința autorului, s-ar mai fi aflat și o altă persoană cu vârsta de 15 ani la acea dată, cu privire la această faptă s-a constatat că nu există nicio probă că s-ar fi încercat întreținerea unor acte sexuale consimțite de către presupusul autor cu aceasta, în acest sens fiind inclusiv cele învederate de către această persoană vătămată organelor judiciare. Prin urmare, cu privire la această infracţiune, respectiv tentativă la act sexual cu un minor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 220 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., procurorul a dispus clasarea cauzei întrucât fapta nu există, conform art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen”, au motivat procurorii.

Cât privește presupusa faptă de șantaj, procurorii, au arătat că din mijloacele de probă au rezultat indicii că persoanele minore ar fi sustras din locuința autorului mai multe bunuri, fapt pentru care, acesta din urmă a solicitat restituirea bunurilor. „Conform considerentelor ordonanței de clasare, modalitatea în care autorul a solicitat restituirea bunurilor nu poate fi circumscrisă unei infracțiuni de şantaj, dat fiind faptul că acțiunile autorului nu au fost de natură să le creeze victimelor o stare de temere. Pentru aceste argumente, s-a dispus clasarea pentru infracțiunea de şantaj în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală”, a precizat Parchetul, adăugând că soluția nu este definitivă, ea putând fi atacată conform dispozițiilor art. 339 C.proc.pen. și următoarele, de către persoanele interesate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *