February 29, 2024

Ne aflăm la începutul unui an important pentru administrațiile publice locale, care, vrând-nevrând, trebuie să-și prezinte bilanțul promisiunilor și realizărilor asumate în cei patru ani de „guvernare” care se împlinesc în luna septembrie.

Pe acest subiect, destul de important și complex, redacția ziarului Făclia își propune să inițieze o serie de interviuri cu primarii unităților administrativ-teritoriale din județul nostru, pentru a putea populariza în totală transparență bilanțul realizărilor, dar și al neîmplinirilor din acest mandat electoral care nu a fost deloc ușor datorită anilor pandemici, crizei energetice și conflictelor militare din proximitatea graniței țării noastre.

Pentru început am invitat la dialog primarul unei comune bine cunoscute din apropierea Municipiului Cluj-Napoca, de mărime medie, dar cu o dezvoltare substanțială în ultimii ani. Este vorba de Comuna Jucu, al cărei primar este dl. ing. Valentin Dorel Pojar.

Rep: Pentru început, dle primar, vă rog să prezentați cititorilor noștri și comunității comunei dumneavoastră, care numără aproape 5.500 de locuitori în ianuarie 2024, principalele proiecte finalizate în infrastructura localităților din comuna Jucu, care știm că nu sunt puține, însă trebuie să ne limităm la dimensiunile paginii ce v-a fost rezervată în ediția de azi a cotidianului Făclia.

Valentin-Dorel Pojar: Consider binevenit acest interviu, dar vreau să mă înțelegeți că oricât aș dori să simplific dimensiunile proiectelor realizate în ultimii trei ani și aproape șase luni, nu le putem prezenta în toate detaliile lor. De aceea, mă voi referi la proiectele cele mai importante, care au fost finalizate în bune condiții și au o importantă valoare în patrimoniul comunei noastre.

Mai întâi doresc să subliniez faptul că am reușit să finalizăm Planul Urbanistic General al comunei si Regulamentul de Urbanism care conferă o nouă viziune de dezvoltare a comunei noastre. De la preluarea primului mandat mi-am dorit ca toate drumurile comunale sa fie asfaltate. Astfel am împărțit în 3 (trei) loturi drumurile existente, în momentul de față 2 loturi fiind finalizare, urmând a se asfalta și lotul 3.

Datorită faptului ca în urma executării lucrărilor de canalizare în toată comuna, trama stradală veche s-a deteriorat, tot la capitolul asfaltări, prin proiectul Anghel Saligny, vom realiza refacerea tramei stradale în centrele fiecărui sat al comunei, incluzând și trotuare, piste de biciclete, rigole și accese la proprietăți, proiect în valoare de aprox. 25.000.000,00 lei.

O altă investiție importantă a vizat lucrările de canalizare menajeră și racordurile la canalizare în localitățile Gădǎlin şi Vişea, dar și canalizarea pe DN1C, finalizată și predată Companiei de Apă Someș Cluj.

Rep: Apa, drumurile și canalizarea sunt lucrări de mare utilitate publică și sunt aproape finalizate în perimetrul comunei pe care o manageriați. Ce alte lucrări, respectiv dotări, au împlinit inventarul edilitar-gospodăresc în această perioadă de timp, deloc ușoară?

Valentin-Dorel Pojar: Ținând cont de proximitatea geografică față de Municipiul Cluj-Napoca și perspectiva dezvoltării comunei noastre, Primăria și Consiliul local au procedat la extinderea rețelei electrice în zona Văduț 2, unde sunt situate parcele de teren date în folosință gratuită tinerilor între 18 și 35 de ani, parcele pe care aceștia au început să își construiască case și în zona străzii Aviatorilor – Pescărie din Jucu de Mijloc, care a cunoscut o dezvoltare imobiliară accelerată.

În același timp, am acordat o mare atenție unităților din sistemul educațional și nominalizez aici: implementarea proiectului pe fonduri europene „Grădinița cu program prelungit si creșa în satul Juc-Herghelie” (valoare aproximativ 7.500.000,00 lei); un alt proiect prin PNRR este „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale «George Barițiu» Jucu de Sus” (valoare 1.354.497,82 lei) iar din bugetul local anul acesta se vor aloca 4.512.000 lei, aproape dublu față de anul trecut.

Putem aprecia pe această cale că avem condiții optime de dezvoltare a procesului educațional în unitățile de învățământ din comună.

Având în vedere costul ridicat al energiei electrice am implementat energia verde prin montarea unor panouri fotovoltaice pe clădirile mari consumatoare de curent și anume: sediul primăriei Jucu, școala cu clasele I-IV și V-VIII, bazele sportive din Jucu de Sus și Jucu de Mijloc și căminele culturale din Jucu de Mijloc, Gădălin și Vișea.

Alt proiect finalizat este amplasarea de stații de autobuz pentru a sprijini transportul public.

Rep: Aminteam la începutul dialogului nostru că această perioadă a fost grea și datorită pandemiei, însă printr-o bună organizare proiectele dumneavoastră s-au derulat conform așteptărilor, ele sunt vizibile și în dimensiunea construcțiilor finalizate. Care sunt acestea și ce destinație au?

Valentin-Dorel Pojar: Construcția centrului SMURD este finalizată, urmând a fi recepționată și predată printr-un protocol către ISU Cluj, care urmează sa doteze acest centru cu: salvare SMURD și mașina de pompieri cu echipaj și dotările aferente, inclusiv dispecerat cuplat la “112”, și program 24/24 ore.

Nu trebuie uitat faptul că am reușit să construim un bloc de locuințe sociale cu 24 apartamente în zona “Duvana”. În Juc-Herghelie se află în stadiu de finalizare construcția a două blocuri ANL în care vor locui tinerii comunei.

Finalizarea sălii de sport multifuncțională, reprezentativă pentru comuna noastră, print fonduri de la Compania Națională de Investiții este o altă investiție importantă.

Rep: Ce alte proiecte pregătește administrația Comunei Jucu în acest an?

Valentin-Dorel Pojar: Unul dintre proiectele în derulare ar fi: Construire și dotare “Centru de zi asistenta și recuperare pentru persoane vârstnice “ în sat Gădălin, în valoare de 7.120.000 lei, contract semnat, prin PNNR. Apoi tot în derulare mai multe proiecte prin AFIR și anume: modernizarea infrastructurii rutiere pentru străzi, între care nominalizăm: str. Dealului, str. Trifon, str. Spicului, str. Mierei, str. Câmpiei, str. Trandafirilor, str. Morii, str. George Barițiu, Aleea Bibliotecii, str. Șanțului, str. Șesului; modernizarea infrastructurii agricole, acest proiect este cu atât mai oportun cu cât terenurile agricole din comuna Jucu sunt considerate terenuri productive pentru o mare varietate de cereale și legume; înființare de piste de biciclete în comuna Jucu.

De asemenea, așteptăm deschiderea liniei de finanțare pentru realizarea proiectului „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice” în cadrul comunei Jucu, ca o primă măsură spre o mobilitate ecologică.

Alte proiecte privesc modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna noastră; realizarea unui parc fotovoltaic; reconstituirea casei memoriale ,, George Barițiu’’ în Jucu de Sus; realizarea unui parc nou în Jucu de Mijloc la cele trei blocuri de pe Aleea Fântânele; amenajarea unor zone de agrement (parcuri) la Jucu de Sus și Jucu de Mijloc pe malul Someșului; ridicarea unui monument în memoria lui Avram Iancu în Jucu de Mijloc. Construirea unui nou bloc de locuințe sociale la Juc-Herghelie; construirea unei creșe medii, de 70 de locuri, model tip al Ministerului Dezvoltării în localitatea Jucu de Mijloc, o creșă modernă și prietenoasă cu mediul înconjurător, în care energia necesară va proveni parțial din surse regenerabile, precum panourile fotovoltaice.

Dorim să construim și o clădire prin programe de finanțare europeană, în care să funcționeze un Incubator de afaceri, probabil la Jucu Herghelie; achiziționăm câteva utilaje necesare asigurării bunei gospodăriri a comunei, iar pentru a pune în valoare acțiunea terapeutică a apei sărate din lacul din Jucu de Sus „La sărătură”, dorim să dezvoltăm un Centru Balneo-Climateric și de agrement. Sunt convins că de valoarea terapeutică a apei vor beneficia mulți dintre locuitori și nu numai.

Prin aceste numeroase și importante proiecte bine structurate, comuna de aici, din inima Transilvaniei, prezintă suficientă vigoare, interes și vocația ascendenței spre doritul confort european.

Interviu realizat de Dumitru VATAU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *