July 23, 2024

Consiliul European se reuneşte într-o reuniune informală la 17 iunie 2024, pentru a discuta despre următorul ciclu instituţional al Uniunii Europene, după alegerile europene din 6-9 iunie 2024, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Consiliul European are un rol esenţial în desemnarea unor poziţii de prim plan ale instituţiilor europene cum ar fi alegerea preşedintelui Consiliului European, desemnarea candidatului pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene sau numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor europarlamentare, ce au avut loc în intervalul 6-9 iunie 2024 în toate statele membre UE, cele 720 de mandate disponibile la nivelul Parlamentului European, sunt distribuite, după cum urmează: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)/PPE – 190 de locuri, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din European (S&D) – 136 locuri, Grupul Renew Europe – 80 de locuri, Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni – 76 locuri, Grupul Identitate şi Democraţie (ID) – 58 locuri, Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană (Verts/ALE) – 52 de locuri, deputaţi neafiliaţi – 45 locuri, alţii (deputaţi nou-aleşi care nu fac parte din niciun grup politic al Parlamentului care îşi încheie mandatul) – 44 locuri, Grupul Stângii din Parlamentul European (GUE/NGL) – 39 locuri, notează https://results.elections.europa.eu/.

Alegerea preşedintelui Consiliului European

Potrivit art. 15 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), preşedintele Consiliului European este ales cu majoritate calificată de către membrii acestui organism. Preşedintele Consiliului European a fost introdus pentru prima dată în 2009 prin Tratatul de la Lisabona.

Preşedintele Consiliului European are un mandat de 2 ani şi jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată.

Actualul preşedinte este Charles Michel, care şi-a început mandatul la 1 decembrie 2019. El a fost reales pentru un al doilea mandat la 24 martie 2022. Al doilea mandat al său a început la 1 iunie 2022.

Preşedintele Consiliului European prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European şi asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu preşedintele Comisiei şi în baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale. Preşedintele Consiliului European asigură reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii.

Desemnarea candidatului pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene

Conform art. 17 (alin. 7) din TUE, ţinând seama de alegerile pentru Parlamentul European şi după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului un candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun (majoritate absolută). În cazul în care acest candidat nu întruneşte majoritatea absolută, Consiliul European repetă procedura, propunând, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European parcurgând aceiaşi paşi.

Consiliul UE, de comun acord cu preşedintele ales al Comisiei, adoptă apoi lista celorlalte personalităţi pe care le propune pentru a fi numiţi comisari. Alegerea acestora se efectuează, în baza sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu un sistem de rotaţie strict egal între statele membre, care să reflecte diversitatea demografică şi geografică a tuturor statelor membre (art. 17, alin. 5 şi 7 din TUE).

Preşedintele ales al Comisiei, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi ceilalţi membri ai Comisiei sunt supuşi, ca întreg, unui nou vot de aprobare în Parlamentul European (în calitate de organ colegial). În baza acestei noi aprobări, Comisia este apoi numită de Consiliul European, ce decide majoritate calificată.

Preşedintele Comisiei defineşte orientările în cadrul cărora Comisia îşi exercită misiunea, decide organizarea internă a Comisiei şi numeşte vicepreşedinţii, alţii decât Înaltul Reprezentant.

Consiliul European a adoptat decizia prin care Ursula von der Leyen a fost propusă Parlamentului European drept candidată la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene la 2 iulie 2019. Candidatul propus a fost ales de Parlamentul European la 16 iulie 2019. La 10 septembrie 2019, Consiliul, de comun acord cu preşedinta aleasă, Ursula von der Leyen, a adoptat lista comisarilor. La 25 noiembrie 2019, Consiliul, de comun acord cu preşedinta aleasă, Ursula von der Leyen, a adoptat o nouă listă cu comisari. La 27 noiembrie 2019, PE a votat pentru aprobarea Comisiei Von der Lyen, iar la 28 noiembrie 2019, Consiliul European a numit noua Comisie, prin procedură scrisă, pentru perioada 1 decembrie 2019-31 octombrie 2024, conform https://www.consilium.europa.eu/.

La 7 martie 2024, actuala preşedintă a Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a fost desemnată, la congresul Partidului Popular European (PPE) de la Bucureşti, candidatul oficial al formaţiunii pentru un nou mandat la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Potrivit art. 18 din Tratatul privind Uniunea European, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul noului preşedinte al Comisiei, numeşte Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeaşi procedură. De asemenea, Înaltul Reprezentant contribuie, prin propuneri, la elaborarea politicii externe şi de securitate, aducând-o la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. De asemenea, Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe şi este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei.

Mandatul Înaltului Reprezentant este de 5 ani.

Actualul Înalt Reprezentant, Josep Borrell Fontelles, a fost propus de Consiliul European la 2 iulie 2019. La 26 iulie, preşedinta aleasă a Comisiei, Ursula von der Leyen, a fost de acord să îl numească pe Josep Borrell Fontelles în funcţia de Înalt Reprezentant. Ulterior, la 6 august 2019, Consiliul European l-a numit în mod oficial pe Josep Borrell Fontelles în funcţia de Înalt Reprezentant. La 27 noiembrie 2019, PE a votat pentru aprobarea Comisiei Von der Leyen, în calitate de organ colegial, Josep Borrell Fontelles, care ocupă funcţia de Înalt Reprezentant, fiind şi unul dintre vicepreşedinţii Comisiei.

***
Consiliul European a fost creat în decembrie 1973, ca un organism informal la nivelul UE. Prin Tratatul de la Maastricht (1992), Consiliul European devine un organism oficial (fără să fie una dintre instituţiile Uniunii), iar prin Tratatul de la Lisabona (2009), acesta devine una dintre cele şapte instituţii ale UE. Astfel, Consiliul defineşte orientarea politică generală a UE, dar nu are un rol legislativ la nivelul Uniunii.

Consiliul European stabileşte agenda politică, în mod tradiţional prin intermediul „concluziilor”, adoptate în cadrul reuniunilor, care identifică subiectele de interes şi măsurile care urmează să fie luate. În cadrul fiecărei reuniuni a Consiliului European sunt adoptate concluzii de către această instituţie.

Din Consiliul European fac parte şefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene. Deciziile în cadrul instituţiei sunt adoptate, în general, prin consens. În anumite situaţii menţionate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în unanimitate sau cu majoritate calificată.

Pe lângă reuniunile formale, Consiliul European desfăşoară şi reuniuni informale sau extraordinare ale şefilor de stat sau de guvern. De obicei, în urma acestor reuniuni, liderii adoptă mai degrabă o declaraţie decât concluzii oficiale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *