May 18, 2024

Drumul județean DJ 103H Bologa – Săcuieu – Scrind Frăsinet va fi supus unor lucrări de întreținere ce au drept principal scop asigurarea unei circulații rutiere normale, în condiții de deplină siguranță. Este vizat pe sectorul în lungime de aproape 7 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 12+250 și 19+209.

În această etapă se execută lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor.

De asemenea, urmează a fi derulate operațiuni constând în întreținerea părții carosabile prin frezarea zonelor deteriorate, colmatarea rosturilor, înlăturarea criblurii de pe carosabil, întreținerea platformei drumului prin tratarea burdușirilor și a tasărilor, aducerea la profil a acostamentelor și completarea acestora, refacerea terasamentelor deteriorate, decolmatarea camerelor de cădere, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, întreținerea drumurilor laterale prin reprofilare cu cilindrare, înlocuirea de podețe și refacerea timpanelor la podețe.

 

Sunt lucrări importante deoarece acest drum județean asigură o legătură rapidă şi extrem de utilă între drumul național DN1, prin localitatea Bologa, şi drumul județean DJ 108C care traversează zona turistică Scrind Frăsinet – Răchițele – Doda Pilii, iar apoi, pe drumul județean DJ 763, până în Ic Ponor”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *