May 21, 2024

În cadrul Cluj Innovation Days 2024, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a deschis un nou apel de selecție pentru IMM-uri, prin care companiile pot beneficia de servicii gratuite prin finanțare oferită de Europa Digitală (Digital Europe Programme) și respectiv de statul român prin POCIDIF. DIH4Society este un centru de european de inovare digitală din care fac parte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Cluj IT Cluster, Universitatea din Oradea și Camera de Comerț și Industrie Bistrița.

Potrivit reprezentanților UTCN, în prestarea serviciilor personalizate pentru beneficiari, proiectul care presupune se concentrează pe următorii piloni: testare și demonstrare de soluții, consultanță tehnologică, abilități și competențe digitale avansate, asistență și atragere de finanțări publice și private, facilitare de relații și sprijinire antreprenoriat. În opinia acelorași reprezentanți, transformarea digitală cu sprijinul proiectului din care UTCN face parte va avea beneficii precum: evaluarea maturității digitale înainte și după serviciile de consultanță, prin care firmele pot obține o imagine generală despre stadiul maturității digitale a afacerii și recomandări de priorități pentru parcursul digitalizării companiei. Un alt element, Digital Enterprise Architecture, va permite o mai bună înțelegere a arhitecturii digitale a unei companii, pentru a asista investițiile în digitalizare și transformarea digitală. De asemenea, introducerea tehnologiei digitale și a aplicațiilor în IMM-uri va îmbunătăți procesele de afaceri și performanța forței de muncă. Prin etapa de validare – test before invest, se vor evita greșelile înainte de a investi într-un proces de fabricație digitalizat. Prin proiect, IMM-urile vor fi asistate pentru a fi pregătite să abordeze Automatizarea Proceselor Robotice (RPA) și vor fi instruite pentru integrarea echipamentelor inteligente complexe.

După cum transmite conducerea UTCN, transformarea digitală va avea și beneficii legate de securitatea cibernetică: testarea vulnerabilității la un atac cibernetic prelungit și țintit; evaluarea pregătirii angajaților pentru diverse amenințări cibernetice; elaborarea documentației și a bunelor practici pentru gestionarea riscurilor de securitate cibernetică; asistarea organizațiilor care depind de digitalizare în desfășurarea activităților pentru reducerea riscului de atacuri cibernetice la interfața dintre utilizatori și sistemul digital; asistarea organizațiilor în modul de menținere sau restaurare a continuității afacerii, reducând în același timp impactul incidentelor cibernetice; introducerea în IMM-urile de producție a practicilor pentru securizarea rețelelor industriale, inclusiv securitatea I-IoT; Servicii de consultanță Pentest – identificarea lacunelor de securitate în infrastructura IT imitând un atacator.

Serviciile oferite sunt finanțate sub incidența unei scheme de ajutor de stat pentru inovare (aplicabilă pentru 50% din valoarea serviciilor, diferența de 50% fiind finanțată fără a se afla sub incidența vreunui ajutor de stat). Schema de ajutor are drept obiectiv susținerea întreprinderilor mici și mijlocii pentru a aborda provocările digitale și pentru a îmbunătăți procesele de afaceri și serviciile care utilizează tehnologii digitale. O astfel de susținere va permite IMM-urilor să contribuie la dezvoltarea economiei, prin utilizarea eficientă a resurselor. Companiile se pot înscrie pentru a beneficia de serviciile gratuite începând cu data deschiderii apelului: 11 martie 2024. Apelul este deschis până la 31 martie 2025, în limita bugetului disponibil. Mai multe informații se pot obține accesând pagina proiectului https://dih4society.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *