June 20, 2024

 În perioada 28-29 mai 2024, 5.894 elevi clujeni din clasele a VI-a susțin evaluările specifice, de la finalul clasei a VI-a, desfășurate potrivit calendarului aprobat de către Ministerul Educației, anunță Inspectoratul Școlar Județean Cluj, într-un comunicat de presă. Din totalul de elevi amintit, 4.348 elevi sunt din mediul urban și 1.546 de elevi provin din mediul rural.

Citând aceleași surse, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a va fi susținută de către 3.170 elevi. Dintre aceștia, 2.970 elevi provin din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, iar 200 sunt elevi care învață în unitățile de învățământ preuniversitar private.

În data de 28 mai 2024, elevii claselor a VI-a susțin proba scrisă la limbă și comunicare, iar miercuri, 29 mai 2024, se desfășoară proba scrisă la matematică și științe ale naturii.

Reprezentanții IȘJ Cluj mai informează că administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei.

Pentru elevii claselor a VI-a, timpul alocat elaborării fiecărei lucrări scrise este de 60 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

În ceea ce privește rezultatele obținute de către elevi la aceste probe scrise, acestea nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează. Rezultatele se comunică individual fiecărui elev și părinte, având drept scop evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, respectiv în limba maternă, precum și evaluarea competențelor la matematică și științe ale naturii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *