June 14, 2024

Administraţiile locale ale oraşelor din județul Cluj și-au pregătit proiectele de buget pentru anul 2024, urmând să fie aprobate în consiliile locale. Făclia vă prezintă veniturile pe care le estimează în acest an municipiile Turda, Gherla, Dej și Câmpia Turzii. De asemenea, puteţi afla la cât a fost estimat bugetul oraşului Huedin.

Municipalitatea din Turda va avea la dispoziţie în acest an 533.439.000 de lei.

Conform proiectului de buget din 2024, mai mult de jumătate, mai exact 302.274.000 lei, vor fi destinați investițiilor, iar 231.165.000 lei vor merge la funcționare. Comparativ, anul trecut, Turda a avut un buget de 521.957.000 lei, în 2022 de 472.073.000 lei, în 2021 de 406.429.000 de lei, iar în 2020 de 343.247.000 de lei. Creșterea veniturilor se datorează atragerii de fonduri extrabugetare, mai exact din surse guvernamentale sau din surse de finanțare europeană.

Municipalitatea turdeană a prevăzut 123.624.000 de lei la transporturi, iar 41.283..000 de lei vor merge la cultură și religie. La sănătate vor fi alocați 20.683.000 de lei iar la învățământ 73.305.000 de lei.

Bugetul municipiului Dej a fost estimat pentru 2024 la 909.597.3410, din care nu mai puțin de 172.000.000. de lei provin din fonduri europene. Comparativ, anul trecut, Dejul a avut un buget de 300.597.910 de lei, iar în 2022 de 211.240.240 de lei. Din bugetul pentru acest an, 205.958.000 de lei sunt prevăzuți pentru dezvoltare iar 82.895.000 de lei vor fi folosiți pentru funcționare.

Din suma prevăzută pentru dezvoltare, 99.295.000 lei vor fi folosiți la capitolul transporturi, iar 29.308.000 de lei la capitolul învățământ.

Dintre obiectivele de investiții pentru acest an se numără amenajarea zonei pietonale centrale, renovarea energetică a mai multor unități de învățământ și dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ.

Municipiul Gherla va beneficia în acest an de un buget de 176.966.790 lei. Comparativ, anul trecut Gherla a avut un buget de 144 981,85 mii lei, din care secțiunea de funcționare este de 37 538,10 mii lei iar secțiunea de dezvoltare este de 122 680,76 mii lei.

 

Municipalitatea gherleană propune în acest an 28.945.520 lei pentru învățământ, 56.547.670 lei pentru dezvoltare urbană, iar 15.627.720 lei la transporturi.

Administraţia locală din Câmpia Turzii se va baza în 2024 pe un buget de 132.402.182 de lei. Din această sumă, 53.508.00 de lei vor fi folosiţi la funcționare, iar 39,8 milioane de lei la dezvoltare. La învățământ vor fi alocați 4,9 milioane de lei, la sănătate 1,6 milioane de lei, la cultură 6 milioane de lei iar la transporturi 2,4 milioane de lei.

Huedinul va dispune în acest an venituri de 67.071.000 de lei. La dezvoltare au fost prevăzuți 45,9 milioane de lei iar la funcționare 21 de milioane de lei.

Printre investițiile propuse la Huedin se numără: finalizare P.U.G. Huedin-185.000 lei; lucrări branșament gaz și instalații interioare pentru clădirea Primăriei, Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin și Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin: 469.000 lei; servicii consultanță proiect Măsuri integrate pentru mobilitate alternativă în orașul Huedin-101.150 de lei; achiziții calculatoare și imprimante-29.280 de lei; achiziție programe informatice, licențe, aparatură birotică-20.000 de lei; renovare energetică a Liceului Teoretic „Octavian Goga” Huedin C2 și C3, Str. Piața Victoriei nr. 11-1.953.012 de lei; renovare energetică a Liceului Teoretic „Octavian Goga” Huedin C1, Str. Piața Victoriei nr. 11- 5.081.526 de lei; renovare energetică a Liceului Tehnologic „Vlădeasa” Huedin C7, Str. Horea nr. 78-82-1.2000.132 de lei; renovare energetică a Liceului Tehnologic „Vlădeasa” Huedin C2, Str. Horea nr. 78-82-1.771.396 de lei; renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli Huedin Nr. 3, Str. Horea nr. 78-82-294.433 de lei; renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli Huedin Nr. 1-878.736 de lei; renovare energetică a Grădiniței Prichindeii Veseli Huedin Nr. 2-2.925.857 de lei; lucrări de branșare la rețeaua electrică – stații de încărcare mașini electrice la Proiect Renovare energetică clădiri publice prin PNRR – Componenta C 10-120.000 de lei; reabilitare grupuri sanitare unități de învățământ din orașul Huedin (Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” și Grădinița Prichindeii Veseli Huedin-225.000 de lei; documentație accesare fonduri prin PNRR – Politici pentru noua generație – Educație – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior-52.150 de lei; renovarea energetică a Corpului C1 a Spitalului Orășenesc Huedin- 17.076.950 de lei; renovare Corp de legătură la Spitalul Orășenesc Huedin-85.000 de lei; amenajare curte interioară la Spitalul Orășenesc Huedin-65.000 de lei; amenajare spații verzi în orașul Huedin: 453.378 de lei; complex sportiv multifuncțional – studii (R.L.V. + experiză tehnică)-200.000 de lei; cofinanțare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor-75.000 de lei; asfaltare drumuri și străzi în orașul Huedin – Proiect Național „Anghel Saligny”-10.500.000 de lei; S.F. și avize pentru obiectiv Drum de centură pentru orașul Huedin, județul Cluj-59.000 de lei; S.F. și avize pentru obiectiv Reabilitare și consolidare drum DC 134 Bicălatu-220.000 de lei.

C.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *