June 16, 2024

Nu am măsurat câți kilometri de tunel verde are drumul județean ce duce la Măguri Răcătău, însă verdele copacilor seculari și bogăția florilor de salcâm și soc dau un alt farmec acestui sfârșit de anotimp ce pare că a fost prea scurt. De altfel, în aceste zile toate drumurile Apusenilor sunt atât de frumoase prin imensitatea coloritului ce ni-l oferă arealul montan în a cărui liniște auzi doar clopotele ciurdelor ieșite în zonele pastorale.

Aici, în cea mai mare unitate administrativ – teritorială a județului nostru, și a doua din România, ce măsoară 286 km pătrați și 2200 de locuitori, am realizat un scurt interviu cu dl. Alexandru Livescu, primarul acestei comune de sub muntele Dobrin.

Rep Domnule primar am reținut că în acest prim mandat al dumneavoastră de șef al administrației publice, nu ați moștenit proiecte europene și guvernamentale în măsură să schimbe structural dotările și infrastructura acestei comune ce încorporează satele Măguri, Măguri – Răcătău, Muntele Rece și câteva cătune. Cum ați început să generați aceste proiecte necesare pentru dezvoltarea principalelor domenii și binele comunei?

Alexandru Livescu: Mai întâi prin consultarea locuitorilor noștri care mi-au consolidat puternicele mele convingeri, acelea că școala, adică sistemul de învățământ și educațional este una din cele mai rentabile și valoroase investiții.

Și cum am trecut prin lunga perioadă de izolare pandemică, am achiziționat pentru toți elevii comunei tablete, iar cadrelor didactice laptopuri. Acestora le mai adaug tablele inteligente, videoproiectoarele și ecrane în toate clasele și un sistem de videoconferințe care toate au costat 85 mii de euro.

Pe un alt proiect obținut prin PNRR, componenta C -15, dotăm școlile cu mobilier nou în toate clasele, completăm tablele inteligente în toate sălile de curs, inclusiv echipamentele necesare pentru laboratoarele de fizică, chimie și matematică, dar și diverse și necesare materiale sportive rezervate orelor de specialitate și activităților sportive. Valoarea acestui proiect este de 325 mii de euro.

De altfel, prin buna colaborare cu CERT Transilvania, am reușit să construim o micro-bază sportivă, în curtea școlii din Măguri Răcătău, cu gazon sintetic, pe care se desfășoară competiții sportive școlare.

Trebuie să menționez faptul că, din anul școlar 2024 – 2025, școlile vor începe cu mobilier și dotări noi, iar prin intermediul OG nr. 24/2024 facem parte din cele 40 de UAT-uri din județ care au intrat în programul ,, Masă sănătoasă’’ de care beneficiază 238 școlari și preșcolari din satele comunei noastre.

Rep: Domule Alexandru Livescu, sunt puțini primari, din cele 75 de comune ale județului, care nu se plâng de starea drumurilor. Dumneavoastră ce ne puteți spune de drumurile acestea care șerpuiesc prin acești 286 km pătrați?

Alexandru Livescu: Mai întâi trebuie să menționez faptul că la preluarea mandatului a trebuit, mai întâi, să trec la întocmirea documentației cerute de serviciul cadastral pentru întabularea tuturor proprietăților comunei, începând cu sediile instituțiilor publice, a terenurilor, a drumurilor etc., am obținut Cărți funciare pentru 45 de obiective.

Avem un proiect pe programul Anghel Saligny, rezervat modernizării drumurilor din comună, în valoare de 10 milioane lei. Cu această sumă reabilităm, prin asfaltare, 10 km de drumuri în Măguri și Muntele Rece. Prin finalizarea acestui proiect suntem siguri că se va revigora turismul montan și opțiunile orășenilor de a construirea case de vacanță în aceste zone mirifice.

Rep: Ce alte proiecte importante ați reușit să fie eligibile și au finanțarea asigurată?

Alexandru Livescu: Prin PNRR trecem la reabilitarea clădirilor publice care debutează cu reabilitarea Căminului cultural din Muntele Rece, a cărei valoare urcă la 386 mii lei. Apoi achiziționăm un microbuz electric, pentru care o să montăm o stație de alimentare la Măguri chiar anul acesta. Pentru asigurarea independenței energetice și reducerea facturilor vom monta panouri solare la primărie și școala din centru, pentru care avem asigurați 50 mii de euro.

Urmează un proiect mult mai amplu pentru construirea unui dispensar uman nou, un cămin cultural și o piață pentru locuitorii din Măguri Răcătău.

Rep: Dle primar, de profesie sunteți medic veterinar și de 21 de ani lucrați în această comună. Foarte pe scurt ce ne puteți spune despre zootehnia de aici?.

Alexandru Livescu: Numai lucruri bune, în sensul că cea mai mare comună a județului Cluj are și cel mai mare efectiv de bovine, adică 2900 de capete. La această dată, aproape întregul efectiv se află în zonele pastorale de pe muntele Dobrin și La Cruci, acolo au urcat în această lună și coboară la sfârșitul lui septembrie. Cel mai curat lapte, mai bun, mai ecologic de aici se obține, păcat că prețurile sunt sub cele ale apei plate.

Avem foarte multe proiecte obținute de tinerii fermieri, mulți dintre ei au participat și la un curs de gastronomie locală, adică 60 de cursanți, și nădăjduim că, odată cu obținerea statutului de Stațiune turistică de interes local, putem să o dezvoltăm sub toate aspectele, inclusiv prin pensiuni montane rezervate iubitorilor zonelor noastre protejate sub aspect peisagistic și cinegetic.

Dumitru VATAU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *