April 25, 2024

Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Beneficiarul Comuna Mociu ,  judetul  Cluj anunță demararea proiectului cu titlul

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE ”LIVIU DAN ” MOCIU , COM.MOCIU ,JUDETUL CLUJ” , cod F-PNRR-Dotari-2023-2211 , finanțat prin Componenta C15 – Educatie ,  finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR), în cadrul apelului Dotarea cu  mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea  atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului  legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice  digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a  asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

In cadrul acestui proiect se regasesc doua obiective generale :

Obiectiv 1 :asigurarea infrastructurii și resurselor  tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, in special din zonele rurale, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.pentru Școala Gimnazială “LIVIU DAN” MOCIU
Obiectiv 2 : asigurarea dotărilor  necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/cabinetele  școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale pentru Școala Gimnazială „LIVIU DAN” MOCIU

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1 Investitia  I9- Dotarea si asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru un laborator de informatica

O.S.2 Investitia I9 – Dotarea unui numar de 12 Sali de clasa /grupa  cu echipamente digitale din cadrul unitatii de invatamant ;

O.S.3. Investitia I11 -Dotarea cu mobilier pentru 12 Sali de clasa /grupa  din cadrul unitatii de invatamant ;

O.S.4. Investitia I11 – Dotarea si echiparea cu mobilier specific și materiale didactice a 1 (unui) laborator multidisciplinar

O.S. 5 Investiția I11 – Dotarea cu echipament digital a 1(unui) laborator multidisciplinar din cadrul unității de învățământ

O.S.6. Investitia I11 – Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare 1(unui) cabinet de  asistență psihopedagogică ;

O.S.7 Asigurarea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si cresterea ratei de succes scolar;

O.S.8.Asigurarea si controlul calitatii procesului si serviciilor educationale prin crearea unui mediu educational stimulativ si proiectarea de oferte educationale adaptate beneficiarilor directi;

Valoarea totală a proiectului: 922.510,19 lei cu TVA inclus

Data începerii și finălizării proiectului: 30.08.2023.-31.12.2024

Codul proiectului: cod  F-PNRR-Dotari-2023-2211

 

Date de contact

FOCSA VASILE  -primar

Email:[email protected]

 Telefon : 0264-235.212

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *