April 12, 2024

Datele din raportul de evaluare a activității IPJ Cluj arată o creștere în 2023 a sesizărilor privind comiterea de infracțiuni pe raza județului.

Printre acestea se numără infracțiunile contra persoanei și infracțiunile contra patrimoniului.

 

Din datele prezentate, anul trecut poliţia a fost sesizată (plângere, denunţ, acte încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sau sesizare din oficiu) despre comiterea a 17.659 de infracţiuni, înregistrându-se o creștere a criminalităţii sesizate, comparativ cu anul 2022.

 

In totalul infracțiunilor, 61,93% sunt infracţiuni judiciare, 8,29% sunt infracţiuni economico-financiare, 29,78% sunt infracţiuni de altă natură.

Din analiza indicatorilor statistici privind evoluţia criminalităţii grave rezultă că în anul 2023 au fost sesizate 5 fapte de omor şi 6 fapte de tentativă de omor.

Comparativ, în anul 2022 s-au înregistrat În județul Cluj 10 infracțiuni de omor în formă consumată și 13 în formă de tentativă(la care se adaugă două ucideri din culpă).

Mai multe infracțiuni contra patrimoniului

În privinţa criminalitãţii contra patrimoniului, menționăm că în anul 2023 a fost  înregistrată o  creștere a acestui gen de infracțiuni.

În economia infracţiunilor patrimoniale, ponderea cea mai mare o ocupă infracţiunile de furt, respectiv 52,65% din total.

În perioada analizată a scăzut numărul infracțiunilor de furt din locuințe; furturile din societăți comerciale, furturile din buzunare, poșete şi genți. Au fost înregistrate creșteri ale infracțiunilor de furt din autovehicule, respectiv furt de auto.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj au fost înregistrate 1.463 infracţiuni stradale, mai multe decât în anul 2022. Distribuţia infracţiunilor sesizate pe categorii de infracţiuni evidenţiază faptul că 40,15% dintre acestea sunt infracţiuni de furt, iar 21,18% sunt infracțiuni de distrugere.

Aproape 2000 de mc de material lemnos confiscat

Una dintre prioritățile IPJ Cluj  a vizat combaterea infracțiunilor silvice.

Astfel, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii ilegalităţilor în domeniul silvic, au fost organizate 485 controale în fondul forestier, pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos şi pe linia legalităţii transportului materialului lemnos.

În urma activităţilor desfăşurate în zonele forestiere, au fost înregistrate 568 dosare penale având ca obiect infracţiuni la regimul silvic, cercetate 95 persoane, verificate 1.559 vehicule şi s-a dispus confiscarea cantităţii de 1.995,36 mc material lemnos în valoare de 973,04 mii lei. De asemenea, față de 8 persoane s-au luat măsuri preventive.

 

Având ca prioritate creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, poliţiştii au desfăşurat 1.008 de acţiuni cu efective mărite. Cu ocazia desfăşurării acestor activităţi au fost descoperite 1.242 infracţiuni, din care 980 în flagrant delict.

Poliţiştii de proximitate au desfăşurat 1.386 activităţi în comunitate, au consiliat 3.055 persoane care s-au prezentat la punctele de consiliere şi au soluţionat 1.297 dosare penale.

În  anul 2023 poliţiştii au intervenit la 27.813 evenimente în urma apelurilor de urgenţă recepţionate. În mediul urban au fost realizate 16.609 intervenţii, iar în mediul rural 11.204.

Peste 7000 de permise reținute

Pe linia prevenirii și combaterii evenimentelor șic accidentelor rutiere, cu ocazia acţiunilor, poliţiştii rutieri au constatat 1.820 infracţiuni și au aplicat 45.950 sancţiuni contravenţionale prevăzute de O.U.G nr.195/2002.

Au fost reţinute 7.161 permise de conducere şi au fost retrase 1.889 certificate de înmatriculare.

„Circulaţia rutieră s-a manifestat ca un fenomen dinamic şi complex, dominantă rămânând sporirea valorilor de trafic pe principalele tronsoane de drum”, a precizat IPJ Cluj.

În anul 2023 s-au produs 1.216 accidente rutiere, dintre care  16,94% au fost raportate ca fiind accidente rutiere grave.

În anul 2023 au fost soluţionate 7.766 petiţii, scrisori şi reclamaţii primite de la cetățeni în baza OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj în cele 12 luni ale anului 2023 s-a axat, în principal, pe realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, s-a vizat creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor și prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale. Totodată, s-a acționat pentru asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene. S-a mai urmărit asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

C.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *