June 20, 2024

Biblioteca Municipală „Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda, jud Cluj și Gimnaziul „Luceafărul” orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova organizează în perioada 20-24 mai 2024 expoziția internațională „Paștele în orașul meu” .

Tradițiile constituie o componentă importantă a perpetuării spirituale a unui popor și au o importanță deosebită pentru cunoașterea particularităților istorice ale etnogenezei, ale istoriei, filozofiei, esteticii și eticii populare. Ele sunt sunt ADN-ul unui popor sănătos spiritual. Parteneriatul educațional internațional „Paștele în orașul meu – expoziție de fotografii” organizat de Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda și Gimnaziul „Luceafărul” din orașul Biruința, Raionul Sângerei, Republica Moldova, urmărește insuflarea în rândul elevilor a dorinţei de a păstra identitatea culturală prin cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea tradiţiilor, obiceiurilor specifice zonei în care trăiesc și cunoașterea reciprocă a tradițiilor pascale în cele două localități din România și Republica Moldova, în contextul diversității etnice europene. „Prin intermediul acestui parteneriat, Paștele devine- sărbătoarea care unește participanții din România și Republica Moldova. Proiectul are ca obiective cunoașterea în rândul elevilor din Turda – România și a celor din orașul Biruința, Raionul Sângerei – Republica Moldova a tradițiilor Pascale, promovarea în cadrul comunităților a culturii, tradiției, a istoriei, prin cultivarea spiritului de solidaritate și sporirea prestigiului tradițiilor poporului român și a celui moldovean, realizarea acțiunilor de motivare pentru consolidarea relațiilor transfrontaliere cu impact în creșterea cunoașterii mai bine și a gradului de educație cultural-artistică în rândul populației școlare, dezvoltarea abilităţilor de informare la elevi, stimularea unei atitudini pozitive a elevilor față de tradițiile și obiceiurile altora, implicarea elevilor în activităţi educative extraşcolare, cultivarea interesului față de valorile, istoria și tradițiile locale și conștientizarea importanței păstrării, conservării și promovării a valorilor și tradițiilor.”, anunță organizatorii. Expoziția se va desfășura online, în evenimentul de Facebook care va cuprinde imagini din cele două orașe, din instituții, din școli sau grădinițe, pentru a surprinde modul în care e sărbătorit Paștele în localitățile noastre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *