February 29, 2024

Subsemnatul Hetea Tudor-Vivian, domiciliul Cluj-Napoca, Strada Anina 39/2, autorizatie construire 1/2024, emisa de Primaria Dabaca, obiectiv: Extindere casa familiala si construire anexa gospodareasca anunta ca la data 5.2.2024 ora 7:00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul din Dabaca, str. Principala nr. 71, jud. Cluj, carte funciara 50687.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *