July 20, 2024

La conferința de presă organizată, joi, la sediul Companiei de Apă Someș S.A. s-a

prezentat o componentă principală din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Cluj – Napoca. Directorul general adjunct al companiei, ing. Mihai Iacob, directorul de comunicare, Lucian Croitoru, șeful serviciului UIP, ing. Eugen Maier, șefa biroului relații publice, Maria Balica și reprezentantul antreprenorului care execută lucrările de investiții, ing. Dorel Scurtu, au prezentat jurnaliștilor această componentă din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” – POIM Cluj- Sălaj.

Din datele oferite mass-mediei am reținut că POIM Cluj-Sălaj a avut o valoare totală de 404.431.755 Euro (fără TVA) si s-a finalizat la 31 decembrie 2023. Din motive obiective, 20 de contracte (din care 14 contracte de lucrări) din totalul de 34 de Contracte componente POIM nu au fost finalizate pana la data limita a programului, adică 31 Decembrie 2023 si au fost fazate pe noul program de investiții – al 6-lea atras si derulat de Compania de Apă Someș SA – Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD. Contractul CL 16 face parte din cele 14 contracte de lucrări fazate și are termenul de finalizare în data de 20 decembrie 2024.

Contractul CL 16 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj- Napoca are o valoare de 124.044.853,50 lei fără TVA și cuprinde lucrări pentru înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă pe o lungime de 20 km pe 32 de străzi cât și reabilitarea conductelor de transport a apei pe o lungime de 7,5 km pe 7 străzi. De asemenea rețeaua de canalizare din municipiul Cluj-Napoca va fi înlocuită sau reabilitată pe 68 de străzi în lungime totală de 23,5 km. De menționat este faptul că din totalul lungimii de rețele de apă și de canalizare care fac obiectul acestui contract, o mare parte vor fi reabilitate prin tehnologii fără săpătură pentru a minimiza disconfortul pentru populație și circulație: torcretare si/sau liner (camasuire).

Din prezentarea domnilor Mihai Iacob, Eugen Maier și Lucian Croitoru, principalele criterii care au stat la baza includerii străzilor din acest contract în programul de reabilitare au fost numărul si frecvența avariilor, depășirea duratei normale de viață și materialul constructiv, dat fiind faptul că unele din conducte au fost puse între anii 1900 – 1910.

Principalele șase străzi care intră, prioritar, în reabilitare sunt: Eremia Grigorescu, Argeș, Traian, Constantin Brâncuși, N. Titulescu și Calea Dorobanților. Antreprenorul lucrărilor și-a asumat termenul de execuție, inclusiv cu refacerea tramei stradale, rutiere și pietonale, până în data de 6 septembrie al acestui an. Conducerea Companiei de Apă Someș S. A., și executanții acestui important proiect pentru mediu și sănătatea populației, solicită înțelegere pentru disconfortul ce urmează să fie suportat de către populație, sub diferite forme, în perioada implementării.

Dumitru Vatău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *