February 29, 2024

Institutul de Oncologie „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca (IOCN) și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin UBBMed – School of Health, au fondat Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului (Centrul Comprehensiv de Oncologie/ Comprehensive Oncological Center). Centrul are ca principal obiectiv abordarea cancerului din perspectivă complexă și integrativă bio-psiho-socială (ex. biomedicală, de sănătate, de psihologie și sănătate publică, inteligență artificială și tehnologia informației).

Pornind de la o infrastructură competitivă (ex. instalația radiologică de mamografie tip Senographe Pristina 3D, imagistică biomedicală avansată etc.), care va fi dezvoltată prin noi proiecte, competențele reunite în oncologie, psihologie & modificări cognitiv-comportamentale, sănătate publică și tehnologii avansate, alături de cele din zonele preclinice (ex. biologie clinică, oncogenetică, fizică medicală, chimie clinică, „health economics” etc.), vor fi puse în serviciul pacienților, inițial mai ales pentru „screeningul” și prevenția cancerului, dar și pentru noi cercetări exploratorii și aplicative care să susțină apoi aplicații inovative în acest segment al sănătății și al oncologiei în general.”, se arată într-un comunicat al UBB.

Potrivit sursei citate, acest centru va deveni de asemenea un nucleu pentru desfășurarea de activități academice comune, întâlniri academice, cercetări științifice, conferințe și simpozioane, cu un accent particular pe aspectele multi/inter/transdisciplinare în domeniul oncologic. Obiectivele centrului cuprind multiple aspecte privind abordarea comprehensivă a cancerului. Astfel centrul va urmări promovarea sănătății și educația pentru sănătate prin sensibilizarea comunității privind prevenția cancerului organizând ateliere și seminarii, precum și promovând programele de prevenție comprehensivă (primară și secundară). În cadrul cercului, se va oferi un diagnostic și tratament personalizat în funcție de caracteristicile individuale ale fiecărui pacient. Totodată, se va colabora în domeniul cercetării și dezvoltării având ca scop descoperirea de noi cunoștințe și tehnologii în oncologie, precum și elaborarea de protocoale și ghiduri clinice inovatoare. Se vor dezvolta programe educaționale postuniversitare interdisciplinare, care să integreze diverse discipline relevante pentru a oferi o viziune holistică asupra tratării și înțelegerii cancerului. De asemenea, parteneriatul prevede furnizarea de suport psihologic pentru pacienți și familiile acestora și implementarea de programe de educație psihologică pentru gestionarea impactului emoțional al cancerului (inclusiv pentru personal medical). Se vor desfășura studii specializate în domeniul impactului psihologic al cancerului și al tratamentelor, împreună cu programe de formare profesională pentru psihologi și alți specialiști din sănătatea mintală. Medicii și cercetătorii vor iniția programe de suport în grup și inițiative comunitare pentru a asista pacienții și familiile acestora în fața provocărilor impuse de cancer, promovând în același timp sănătatea mentală și reducând stigmatul asociat cu bolile mintale.

Tototdată, se urmărește creșterea accesului pacienților și a încrederii acestora în serviciile de diagnostic, tratament, paliație și suport specifice oncologiei prin implicarea activă a organizațiilor de pacienți relevante. Specialiștii au în vedere pilotarea dezvoltării și implementării unei rețele funcționale teritoriale pentru serviciile de diagnostic, tratament, paliație, suport și reinserție socială aferente principalelor tipuri de cancer care afectează cu precădere populația regiunii Nord-Vest (catagrafiere resurse, definire nivele de competență, elaborare trasee clinice pentru profesioniști și pacienți, furnizare servicii coordonate și integrate).

Centrul are doi co-coordonatori, unul din partea IOCN, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș, iar altul din partea UBB, prof. univ. dr. Daniel David, urmând ca împreună să faciliteze abordarea complexă și integrată a cancerului. Infrastructura clinică este distribuită între cei doi parteneri și în spații comune.

Potrivit comunicatului, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș, reprezentantul IOCN arată că „Atunci când cunoștințele de medicină sunt puse și într-un context psihosocial adecvat și sunt dublate de dezvoltări tehnologice, efectele pozitive și/sau inovative pentru oameni sunt mult sporite și asta este ceea ce facem prin acest demers”,

De asemenea, prof. univ. dr. Daniel David, afirmă: „Mă bucur să văd această dezvoltare în cadrul UBBMed. Este un exemplu de cum trebuie abordată astăzi sănătatea în demersuri multi/inter/transdisciplinare, care, reunind abordări biomedicale, psihosociale și de inginerie & tehnologice, pot duce la servicii de sănătate eficiente pentru oamenii în nevoie și la noi inovații în sănătate, atât etice (prin implicarea științelor umaniste), cât și mai ușor acceptate de oameni (prin implicarea științelor sociale). Un astfel de demers inovativ nu poate fi generat eficient decât printr-un astfel de parteneriat între o instituție medicală și una academică comprehensivă!”

T.S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *