April 25, 2024

Municipiul Cluj-Napoca prin Direcția Tehnică – Serviciul Administrare Căi Publice, titular al proiectului ,,Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire Pasaj Rutier, demolări și relocare rețele pentru obiectivul de investiții ,,Realizare Pasaj Rutier la Intersecția Bulevardului Muncii cu Strada Oașului în Municipiul Cluj-Napoca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea adecvată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. B-dul Muncii, intersecție cu str. Oașului, nr. f. nr., jud. Cluj.

               Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722,  fax 0264 410 716, e-mail [email protected] , în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

               Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *