June 20, 2024

Municipiul Cluj-Napoca prin Serviciul Strategie si Dezvoltare locala, Management proiect, titularĀ al proiectului ā€žElaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectiv de investitii ā€žStatie producere siĀ alimentare hidrogenā€ ā€ , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APMĀ Cluj, in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul ā€žElaborare studiu deĀ fezabilitate pentru realizarea obiectiv de investitii ā€žStatie producere si alimentare hidrogenā€, propus a fiĀ amplasat in Cluj-Napoca, Str. Plevnei, nr. 12-14, judetul Cluj.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediulĀ APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716,Ā e-mailĀ [email protected], in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-13,00,Ā precum si la urmatoarea adresa de internetĀ [email protected]Ā .Ā Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare inĀ termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *