April 25, 2024

PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, prin SC TERMOFICARE NAPOCA SA, titular al proiectului Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de realizare parc fotovoltaic-,anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Elaborare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de realizare parc fotovoltaic” propus a fi amplasat în Cluj-Napoca, zona Valea Chintaului fn, judetul Cluj. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, email [email protected], in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-13,00, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj”

Director PDI

ing. Dan Emil Cupșa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *