May 23, 2024

Elevii de clasa a III-a din Cluj-Napoca vor primi anual câte 500 de lei în vederea acoperirii de costuri pentru activități sportive iar elevii de clasa a IX-a vor beneficia de câte 600 de lei pentru a avea acces la activități și evenimente culturale. Cele două măsuri au fost luate în această săptămână de Consiliul Local Cluj-Napoca la inițiativa primarului Emil Boc și vor fi implementate începând cu anul școlar 2024-2025.

Făclia a stat de vorbă cu viceprimarul Dan Tarcea pentru a vedea care este modalitatea de acordare a acestor finanțări complementare și ce trebuie să facă elevii pentru beneficia de sumele prevăzute în hotărârile adoptate de deliberativul local.

Rep: Domnule viceprimar, ce sumă este prevăzută în bugetul local în acest an pentru a putea fi finanțate activitățile sportive pentru elevii de clasa a III-a și cele culturale pentru elevii de clasa a IX-a?

Dan Tarcea: Conform Regulamentului de acordare a finanțării complementare unităților de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, în vederea susținerii financiare a elevilor din clasele a III-a pentru practicarea activităţilor sportive, suma va fi calculată în funcție cu numărul elevilor care au depus cereri pentru acordarea acestor vouchere.

Rep: Cum se solicită finanțarea pentru activitățile sportive?

Dan Tarcea: În vederea acordării finanțării pentru susținerea activitaților sportive a elevilor, părintele/tutorele/reprezentantul legal va depune la unitatea de învățământ unde elevul este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor școlare, o cerere conform modelului prevăzut în regulament, însoțită de un extras de cont.

Rep: Cum pot fi utilizate sumele pentru sport și pentru ce tipuri de activități sportive?

Dan Tarcea: Sumele acordate elevilor vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea abonamentelor/cotizaţiei/taxelor aferente necesare practicării activităţilor sportive.

Rep: Pot fi utilizați banii și la achiziția de echipamente de sport?

Dan Tarcea: Nu.

Rep: Cum se face dovada utilizării banilor?

Dan Tarcea: Până cel târziu în data de 30 septembrie a anului școlar următor părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va depune la unitatea de învățământ dovada utilizării sumelor primite pentru susținerea activitaților sportive (chitanțe, bonuri fiscale, ordine de plată ș.a.).

Rep: Câți elevi estimați că vor beneficia de această facilitate?

Dan Tarcea: Conform datelor de la Inspectoratul Școlar Județean, în clasa a III-a sunt înscriși aproximativ 3000 elevi la forma de învățământ de stat.

Rep: Legat de susținerea accesului elevilor la activități și evenimente culturale, de ce s-a decis acordarea acestui sprijin pentru elevii de clasa a-IX-a?

Dan Tarcea: Elevii de clasa a IX-a din anul școlar 2024-2025 nu sunt vizați în programul național de acordare a voucherelor culturale. Etapa în care se află ei este una propice dezvoltării lor în plan cultural, a cunoașterii și stimulării creației prin consumul de servicii și evenimente culturale, astfel s-a propus un regulament de acordare a finanțării complementare prin acordarea unui voucher de 600 lei/elev/an școlar.

Rep: Despre ce tipuri de activități culturale și evenimente este vorba ?

Dan Tarcea: Concerte, intrări în muzee, cărţi, publicaţii, materiale documentare sau excursii organizate cu tematici culturale sau istorice

Rep: Sunt incuse și excursiile cu teme culturale?

Dan Tarcea: Da, sunt incluse excursiile cu teme culturale.

Rep: Cum se solicită finanțarea pentru astfel de activități?

Dan Tarcea: Părintele/tutorele/reprezentantul legal va depune la unitatea de învățământ unde elevul este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor școlare, o cerere conform modelului prevăzut în regulament, însoțită de un extras de cont.

S.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *