April 12, 2024

S-a statornicit în domeniile științelor, culturii, literaturii, artelor, religiilor etc., evocarea la senectute a personalităților, punându-se accentul pe caracterul Omului și realizările valoroase lăsate posterității. În acest sens, cel mai adesea intervin foștii elevi-discipoli, urmași, cunoscuți, admiratori, în reviste științifice de profil și mass-media scrisă, mai rar în alte publicații, pentru a le cinsti munca, strădania, iar pentru cei ce nu mai sunt, memoria.

Am îndrăznit să intervin în acest sens fiindcă îl știu pe marele profesor universitar și chirurg Al. Rotaru din tinerețe. Suntem din sate vecine, deci copământeni, despărțite de un deal ușor de trecut, deoarece în Câmpia Transilvaniei, de unde ne tragem, dealurile sunt de joasă înălțime. Pe urmă, elevul Sandu Rotaru a urmat clasele gimnaziale în comuna Ghiolț azi Țaga (localitatea mea natală). Acolo, în curtea școlii, ne-am văzut prima oară. Dar ne-am regăsit amândoi când d-sa era tânăr cadru didactic universitar la UMF Cluj-Napoca, iar eu cadru didactic la Geologie. De atunci, demult, și până azi, relațiile noastre au fost continuu strâns împletite.

O remarcă. Copil de țăran versus copil de „domn” (orășean), fiecare pleacă în viață „să-și afle norocul”, dar de pe o altă treaptă cultural educativă, ceea ce nicicând nu se socotește și obiectiv, pare a fi firesc, deși nu-i tot una. O mare poticnire este pentru primul, până și „limbajul” ce se impune a-l cizela, practic a-l schimba. Însă cel venit de la „coada vacii” ia startul vieții dezavantajat, și totuși foarte mulți din această categorie răzbat ajungând în frunte. Un exemplu eclatant este și al Prof. univ. dr. Alexandru Rotaru.

Înainte de a începe expunerea noastră, se impune o precizare și anume: nu este cu putință ca într-o pagină de ziar să expui biografia, caracterul omului, activitatea profesională didactică și științifică, a unui erudit profesor universitar, cum este distinsul chirurg și profesor universitar Alexandru Rotaru.

Biografia și Omul Alexandru Rotaru. Obârșia dlui Al. Rotaru este țărănească neaoșă din moși-strămoși, agricultori, dar părinții, Maria și Isidor, se simțeau fericiți când procurau o carte de religie sau de povești să citească și nutreau dorința de-a ajunge și fiii lor învățați, stăpâni ai slovei, în sensul larg al cuvântului, ceea ce au și reușit cu cei patru fii ai lor.

Alexandru Rotaru sa născut în satul Diviciorii Mari, comuna Sânmărtin, jud. Cluj; să ne luăm un reper: cel mai apropiat oraș fiind Gherla, spre vest (15 km). A urmat școala primară în satul natal, cursurile gimnaziale la Ghiolț (din 1968, Țaga – după cum s-a spus), iar liceul la Cluj, respectiv Școala Medie Tehnică Medicală. A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, Facultatea de Stomatologie, cu diplomă în anul 1967. După încheierea stagiului de internat – etapă de debut în nomenclatura timpului – concurează pentru postul de preparator la „Catedra de Chirurgie buco-maxilo-facială” din Cluj-Napoca, unde s-a statornicit până la pensionare (2003). Anii au trecut unul după altul, acoperiți de activitățile complexe diurne, deseori și nocturne în serviciul de gardă din clinică, parcurgând, prin concurs, toate treptele universitare, medicale și didactice, devenind profesor universitar în anul 1991. Remarcându-se profesional-științific și ca Om în contextul „sarcinilor” avute, devine Șef de catedră (1989) la Catedra de Chirurgie orală și maxilo- facială, pe urmă șeful clinicii, coordonată cu pricepere până la pensionare, când devine profesor consultant. În decursul anilor, și mai cu seamă în cei de debut, peste multe vitregii a trecut, rămânând în picioare și mergând înainte, realizându-se exemplar.

O remarcă în sensul spus este lansată de regretatul scriitor și ilustru epigramist Eugen Albu, care scrisese următoarele în dedicația cărții proprii, aniversare, ce i-o oferise d-lui Al. Rotaru („Zilnicul Cotidian – 2015): „Școala medicală clujeană cu Domnia Sa e mai bogată și c-o treaptă mai sus, iar învățăceii tineri, norocoși”.

Actul medical și didactic. În 1968 Al. Rotaru începe activitatea didactică în calitate de asistent, în care se afirmă și devine conferențiar (1990), iar în 1991 profesor; se pensionează în 2003.

În privința actului medical, după cum singur mărturisește: „Cred cu sfințenie în Jurământul lui Hipocrat, iar în fața mea , ca medic, toți au fost egali și o afirm cu conștiința împăcată”. Alexandru Rotaru a fost chirurgul care a atins cote înalte în domeniul chirurgiei orale și maxilo-faciale, maestru recunoscut în toată țara și peste hotare. D-sa a creat o adevărată școală de chirurgi în domeniul specializării onorate, ducând renumele Clujului în toată țara și peste hotare. În multe privințe, a introdus tehnici noi operatorii în cazuri speciale și a îmbunătățit altele clasice. Pentru aceasta a învățat continuu și a urmat specializări în străinătate la clinici prestigioase și institute oncologice de profil. De exemplu la: Chișinău (Republica Moldova), Valencia (Spania), Wakefield, Leeds și Glasgow (Marea Britanie), Basel (Elveția), Seul (Coreea). Astfel, ambițiosul divricean se înarmează cu metode moderne de lucru în specialitatea d-sale, pe care le împărtășeste colegilor de clinică, celor mai tineri, colaboratorilor. Aceasta a însemnat implementarea tehnicilor chirurgicale de vârf în Clinica în care lucra; unele dintre aceste tehnici au fost concepute și executate în premieră națională, chiar și brevetate. În urma celor relatate, beneficiul a fost sporirea considerabilă a relațiilor cu clinicile similare din străinătate, mai ales în perioada în care a condus Societatea Română de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială.

Trecând peste detaliile privind componenta științifică a activității d-lui Prof. Emerit Al. Rotaru, întrucât nu sunt de specialitate și „atoateștiutor”, pot spune că aceasta este prestigioasă și rezultă din faptul că face parte din rândul membrilor de onoare a Academiei de Științe Medicale. Pe lângă acest onorabil titlu, trebuie menționat și Premiul „Iuliu Hațieganu” al Academiei Române pentru cartea „Momente din istoria Stomatologiei clujene. Oameni și fapte (1918-1948)”, 2020, 440 pagini, autori Alexandru Rotaru și Horațiu Rotaru.

Prof. Al. Rotaru și-a împlinit „datoria” și față de țară, susținând tineri cu o condiție materială modestă dar dornici de învățătură – liceu, facultate sau studii postiuniversitare – prin resurse familiale, alături de soția sa Maria, sau prin intermediul societății non-profit care îi poartă numele. De asemenea, merită a fi cunoscute unele fapte de mecenat între care și contribuția financiară substanțială la tot ceea ce a implicat ridicarea statuii Reginei Maria, amplasată în incinta Catedralei Întregirii Neamului de la Alba Iulia. A făcut-o cu convingerea că domnia sa însuși este un beneficiar al faptelor Reginei Mamă a României Mari. Prof. Rotaru este un susținător al revistei „Astra Clujeană” și, prin aceasta, implicit, al culturii naționale.

Distincții. Drept răspuns, am spune și răsplată, la realizările prestigioase înfăptuite în chirurgia orală și maxilo-facială clujeană, Prof. Al. Rotaru, i s-au conferit, de-a lungul anilor, diplome de merit, de excelență și medalii, între care și de aur, din partea unor instituții prestigioase de profil din țară și străinătate. Între acestea amintim: „Premiul Gheorghe Bilașcu, al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca (1993), „Honory Professor of the International Course of Oral and Maxillo Facial Survey (2006)”, „Medalia de aur pentru România”, secția medicină, oferită de American Biographical Institute (2006) pentru meritul de a fi făcute cunoscute, în plan internațional, personalități românești ale științei și culturii. Medalia de aur a Universității de Medicină și Farmacie, „Carol Davila”, București (2006) și Diploma de excelență a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București (2006) au fost acordate pentru progrese în medicină. Mai sunt și alte numeroase distincții în domeniul medical pe care, din rațiuni de spațiu editorial, nu le-am mai menționat.

Totodată, lui Al. Rotaru i s-au conferit și distincții pe tărâm social, fiind declarat „Senior al cetății Cluj-Napoca (2010)”, Profesor Universitar Emerit (2014),  „Cetățean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca (2015)” etc.

 

Lapidara noastră incursiune în viața și activitatea Prof. Al. Rotaru redă unele crâmpeie semnificative care ilustrează personalitatea d-sale. Pentru toate remarcabilele realizări pe scara profesiunii divriceanului, liniștit-cuviincios-prietenos și harnic, tenace și răzbătător în viață și profesional, îi adresăm cuvenitele felicitări și aprecierile ce se aduc eruditului profesor, toate răsărite din copilul de țăran cu traista în spate și merindea în merindare, grijuliu puse de mama.

La munca și rezultatele de excepție pe coordonatele profesionale și instructiv-educative în învățământul medical universitar clujean, îi adresăm cuvenitele felicitări și îi urăm ani mulți cu deplină sănătate, distinsului Om și marelui chirurg, profesor universitar, Alexandru Rotaru.

 

Divricene: Optzeci și șase ai atins/ În viață ai învins/ Pân’ la sută nu e mult/ Îți doresc și te ascult/ Ce părere ai, creștine?/ N-o spune, dar fă-o-n fine!

 

 

Prof. univ. emerit dr Ioan Mârza

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *