April 12, 2024

O pondere de 65,42% dintre elevii clujeni din clasele terminale de liceu care au participat la simularea examenului de Bacalaureat au luat note egale sau mai mari de 5 la Limba şi literatura română, 71,94% la proba obligatorie a profilului şi 71,66% la proba la alegere a profilului, a informat vineri Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Rata de promovare la Limba maternă în județul Cluj a fost de 91,94%.

Simularea Bacalaureatului a fost susţinută în perioada 4 – 7 martie, la nivel naţional, de elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

La nivelul județului Cluj, simularea probelor scrise s-a desfășurat în 58 de centre de examen, pentru cei 5.022 de elevi ai claselor a XII-a.

Elementul de noutate al acestei sesiuni a simulării examenului național de bacalaureat constă în faptul că, la finalul fiecărei probe de examen, lucrările elevilor au fost scanate și încărcate pe platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, fiind evaluate, aleatoriu, de către profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

În conformitate cu legislația în vigoare, O.M.E. nr.6760/2023, privind organizarea simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, astăzi, 15 martie 2024, elevii claselor a XII-a au aflat rezultatele obținute, rezultate care nu se contestă, nu sunt publice și nu se afișează, acestea fiind comunicate direct elevilor, de către cadrele didactice care predau la clasă.

În județul Cluj, rezultatele obținute de elevii claselor a XII-a, la simularea examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2024, evidențiază următoarele rate de promovabilitate, pe discipline și probe de examen, astfel: proba E.a)_Limba și literatura română_65,42%; proba E.b)_Limba și literatura maternă_91,94%; proba E.c)_Obligatorie a profilului, disciplinele matematică sau istorie_71,96%; proba E.d)_La alegere a profilului și a specializării, una dintre disciplinele: fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie _71,66%.

De asemenea, statistica generală, pe filiere, evidențiază următoarele rate de promovabilitate, în cadrul simulării examenului național de bacalaureat, sesiunea martie 2024: filiera tehnologică (21,28%); filiera teoretică (67,32%); filiera vocațională (32, 06%).


Rezultatele obținute de către elevi la simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2024 urmează să fie analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

În procesul de evaluare la simularea examenului de Bacalaureat au fost implicaţi în procesul de evaluare 13.897 de profesori. În cadrul celor peste 1.320 de centre de examen (licee), scanarea şi încărcarea lucrărilor pe platforma informatică au fost asigurate de peste 10.000 profesori asistenţi.

„Rezultatele înregistrate la probele scrise ale simulării examenului naţional de bacalaureat 2024 au fost transmise către Inspectoratele Şcolare Judeţene/al Municipiului Bucureşti. La momentul transmiterii prezentei informări, rezultatele se transmit de la nivelul inspectoratelor şcolare către fiecare unitate de învăţământ sub forma cataloagelor cu notele finale. Borderourile asociate fiecărei evaluări, corespunzătoare celor 33 de tipuri de subiecte, vor fi trimise de către Ministerul Educaţiei inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti până cel târziu marţi, 19 martie 2024, urmând a fi transmise de către inspectorate către fiecare unitate de învăţământ cel târziu până pe 20 martie 2024”, a mai informat Ministerul Educaţiei.

Ministerul menţionează că face demersuri pentru dezvoltarea Platformei de evaluare digitalizată, astfel încât, începând de anul şcolar viitor, rezultatele probelor scrise ale simulărilor să fie comunicate anonimizat, prin afişare pe platformă, similar examenelor naţionale.

Lucrările scrise ale elevilor care au susţinut simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat se află în unităţile de învăţământ în care elevii au susţinut probele.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susţinut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum şi, începând cu 20 martie, la borderourile de evaluare corespunzătoare, se mai arată în comunicatul citat.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *