April 25, 2024

Pe ordinea de zi a ședințe de Guvern din 14 martie s-a aflat un proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Frata. Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie. Considerată drept adevărata imagine a unei comunități urbane, indiferent cât de mică sau cât de mare este aceasta, stema este blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce conviețuiesc pe meleagurile respective.

Stema comunei Frata, se compune dintr-un scut modern francez triunghiular, cu marginile rotunjite, despicat și tăiat în stânga. Partiția din dreapta are, în câmp de argint, o cruce latină trilobată de purpură. Partiția stângă este tăiată, având în partea de sus, în câmp roșu, șase bezanți de aur dispuși 3:2:1, iar în partea de jos, în câmp (albastru azur), opt spice de grâu așezate în formă de evantai, de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificația Elementelor

Însumate Crucea latină trilobată face trimitere la bisericile, monument istoric de pe teritoriul comunei. Bezanții evocă descoperirile arheologice de pe teritoriul localității. Spicele de grâu fac trimitere la activitatea specific zonei, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Consiliul Local al comunei Frata, judeţul Cluj, a adoptat Hotărârea nr. 24/2022 prin care și-a însușit proiectul de stemă. Prefectul județului Cluj și-a exercitat controlul de legalitate conform adresei 11718/07.11.2023. Proiectul de stemă ce s-a discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii, a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ, însușit de prefectul județului Cluj și de președintele Consiliului Județean Cluj, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.

După adoptarea proiectului de hotărâre, prevederile urmează să fie pus în aplicare la nivelul administrației locale.

C.P.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *