April 21, 2024

Subsemnatul Pop Octavian având domiciliul în Cluj Napoca, în baza autorizației de construire nr 609 din 21.07.2023, emisă de Primaria Municipiului Cluj napoca, obiectiv: construire fliligorie, piscină , amenajări exterioare, anunță că la data de 29 .02.2024 ora 8 vor începe lucrările de construcție autorizate pentru imobilul situat în strada făgetului 114, carte funciara 323852, nr cadastral 323852.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *