June 15, 2024

O hotărâre a Secției de Contencios Administrativ din cadrul Tribunalului creează țunami în învățământul superior din România. Mandatele a 31 de rectori sunt cu semnul întrebării. Și asta după ce instanța clujeană a reținut că asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actele administrative de avizare a candidaturii şi de validare a alegerii lui Cornel Cătoi pentru al treilea mandat de rector al USAMV Cluj „planează o îndoială serioasă”. Dacă în final aceste acte vor fi anulate pe motiv că nu se pot exercita trei mandate de rector, o mare parte a învățământului superior din țară va fi aruncată în aer.

Instanța argumentează că dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale în vigoare în perioada în care Cornel Cătoi şi-a exercitat primele două mandate de rector, de câte 4 ani fiecare, sunt identice dispoziţiilor legale în temeiul cărora a candidat pentru al treilea mandat, în sensul limitării numărului de mandate al rectorului instituţiei de învăţământ superior la două, diferind numai durata reglementată a mandatului de rector. „În aceste condiţii, nu poate fi primită interpretarea potrivit căreia prin interzicerea candidării pentru al treilea mandat, noua lege s-ar aplica cu titlu retroactiv, cât timp norma legală are aceeaşi formă în ambele acte normative”, explică instanța.

După intrarea în vigoare a noii Legi a educației naționale, care mărește perioada de mandat a rectorului de la patru la cinci ani, au fost organizate alegeri în 38 de universități. În urma procesului de vot, 21 de universitari au obținut al treilea mandat de rector iar zece au câștigat al patrulea mandat.

La Cluj-Napoca, pe lângă Cornel Cătoi care a obținut la treilea mandat la USAMV, prof Vasile Jucan deține funcția de rector al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din 2012 iar Vasile Țopa a obținut al treilea mandat șa UTCN.

Sentința instanței clujene vizează suspendarea a două hotărâri adoptate de senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca prin care profesorul Cornel Cătoi a candidat și apoi a fost validat în funcția de rector. Prima hotărâre a Senatului USAMV e legată de admiterea candidaturii lui Cornel Cătoi pentru funcția de rector iar cealaltă vizează validarea în funcție după câștigarea alegerilor.

Instanța a dispus suspendarea celor două acte până când se va judeca procesul de fond ce vizează anularea actelor de validare a lui Cornel Cătoi în funcția de rector.

Procesul a fost deschis de Leon Muntean, contracandidatul lui Cornel Cătoi la funcția de rector al USAMV în cadrul alegerilor de la începutul acestui an, alături de alți patru profesori din cadrul universității.

Tribunalul Cluj s-a pronunțat, joi, dispunând suspendarea actelor administrative care au permis investirea lui Cornel Cătoi pentru al treilea mandat de rector.

Cu privire la Hotărârile nr. 850/12.01.2024 şi nr. 2729/07.02.2024, prin care senatul universitar a avizat candidatura depusă pentru funcţia de rector a domnului prof. dr. Cornel Cătoi, respectiv a validat alegerea acestuia în funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca, instanţa reţine că motivul de nelegalitate vizând nerespectarea dispoziţiilor legii educaţiei naţionale care limitează numărul de mandate al rectorului universitar la două, se poate constitui într-un caz bine justificat care să fundamenteze suspendarea executării acestor acte. Astfel, instanţa constată că art. 213 alin. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, sub imperiul căreia intervenientul Cornel Cătoi a parcurs două mandate în funcţia de rector, prevedea că durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete. Art. 138 alin. 5 din Legea educaţiei naţionale nr. 199/2023, intrată în vigoare la 2 septembrie 2023, anterior declanşării procedurii de alegere a rectorului USAMV Cluj Napoca, prevede că durata mandatului de rector este de 5 ani. O persoană nu poate ocupa 9 funcţia de rector la aceeaşi instituţie de învăţământ superior pentru mai mult de două mandate. Se constată că dispoziţiile din legea educaţiei naţionale în vigoare în perioada în care intervenientul Cornel Cătoi şi-a exercitat primele două mandate de rector, de câte 4 ani fiecare, sunt identice dispoziţiilor legale în temeiul cărora a candidat pentru al treilea mandat, în sensul limitării numărului de mandate al rectorului instituţiei de învăţământ superior la două, diferind numai durata reglementată a mandatului de rector. În aceste condiţii, nu poate fi primită interpretarea potrivit căreia prin interzicerea candidării pentru al treilea mandat, noua lege s-ar aplica cu titlu retroactiv, cât timp norma legală are aceeaşi formă în ambele acte normative. Prin urmare, instanţa apreciază că asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actele administrative de avizare a candidaturii şi validare a alegerii domnului Cornel Cătoi pentru al treilea mandat de rector al universităţii planează o îndoială serioasă, care se circumscrie unui caz bine justificat de suspendare a executării actelor până la pronunţarea instanţei de fond cu privire la cererea de anulare. Examinând cea de-a doua condiţie, a pagubei iminente, instanţa constată că reclamantul Leon Muntean a fost singurul contracandidat al intervenientului Cornel Cătoi la alegerile pentru funcţia de rector al USAMV Cluj-Napoca, iar ceilalţi reclamanţi sunt cadre didactice la aceeaşi universitate. În susţinerea îndeplinirii condiţiei pagubei iminente, reclamanţii au invocat potenţiale prejudicii financiare care s-ar aduce instituţiei de învăţământ superior, precum şi insecuritatea juridică generată de incertitudinea privind validitatea mandatului rectorului în contextul contestării legitimităţii acestuia. În acord cu susţinerile reclamanţilor, instanţa apreciază că este incidentă teza a doua din definiţia pagubei iminente prevăzută de legea contenciosului administrativ, fiind evident că în condiţiile în care asupra legitimităţii mandatului rectorului USAMV Cluj-Napoca planează o îndoială serioasă, este previzibilă perturbarea gravă a funcţionării instituţiei publice de învăţământ superior în situaţia continuării exercitării mandatului până la soluţionarea acţiunii de fond, în eventualitatea admiterii ei. Raportat la cele reţinute, instanţa constată că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile suspendării executării actului administrativ prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, astfel încât va fi admisă cererea formulată de reclamanţii MUNTEAN Leon, OROS Nechita-Adrian, FLORIAN Vasile, CONSTANTINESCU Radu, COCAN Daniel şi se va dispune suspendarea executării Hotărârii nr. 850/12.01.2024 şi Hotărârii nr. 2729/07.02.2024 emise de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anulare”, se arată în motivarea instanbțșei clujene. (…) „Admite în parte cererea de suspendare a executării actelor administrative, formulată în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 de reclamanţii Muntean Leon, Oros nechita Adrian, Florian Vasile, Constantinescu Radu, Cocan Daniel, în contradictoriu cu pârâta U Ş A M V C-N C şi intervenient forţat prof. univ. dr. rector Cornel Cătoi. Dispune suspendarea executării Hotărârii nr. 850/12.01.2024 şi Hotărârii nr. 2729/07.02.2024 emise de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, până la soluţionarea definitivă a acţiunii de fond. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Hotărârii nr. 1706/25.01.2024 emisă de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca”, se arată în încheierea instanței clujene.

Teoretic, Cornel Cătoi nu-și mai poate exercita atribuțiile de rector deoarece sentința este executorie. Numai că profesorul Cătoi a fost investit în funcția de rector în baza ordinului de ministru prin care i s-a atribuit și calitatea de ordonator de credite. Cum acest act nu a fost suspendat sau anulat, e posibil ca profesorul Cătoi să-și poate exercita în continuare atribuțiile de rector.

C.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *