June 25, 2024

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca se află pe prima poziție între universitățile românești de prestigiu recunoscute național și internațional, conform exercițiului de metaranking specific anului 2023, cu 18,3190 de puncte. UMF Cluj-Napoca ocupă locul cinci, alte două universități clujene de stat și una privată se găsesc și ele în clasamentul în care se întrec 30 de universități din țară.

Metarankingul național este un mecanism de evaluare și ierarhizare a universităților din România, bazat pe analiza unor clasamente universitare internaționale recunoscute la nivel global de către International Ranking Expert Group, Inventory of International Rankings (IREG). Potrivit aceluiași mecanism, în topul primelor cinci universități din România, în anul 20023, se regăsește o altă universitate cu tradiție din Cluj, și anume Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, poziționată pe locul cinci, cu 13,7730 puncte. Locul doi, trei și patru sunt ocupate de universitățile bucureștene, de Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din București, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București. De asemenea, conform metarankingului național 2023, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca s-a clasat pe locul zece, acumulând 9,0018 de puncte, iar Univesitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca s-a poziționat pe locul 19, cu 6,0908 de puncte. Singura universitate privată clujeană care a intrat în clasamentul celor mai pregătite centre universitare din țară este Universitatea Sapientia Cluj-Napoca, care s-a poziționat pe locul 27 cu 2,020 puncte.

Metarankingul național este un instrument creat în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul Ministerului Educației cu numărul 4299/18.04.2024, pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking. Acest instrument urmărește să identifice instituțiile de învățământ superior din România, performante din punct de vedere al activității științifice și al contribuției lor la comunitatea academică internațională, reflectată prin prezența în cele mai importante clasamente internaționale ale universităților europene și occidentale. În exercițiul de metaranking 2023 au fost ierarhizate 28 de universități românești de stat dintr-un număr total de 52, precum și două universități private.

Tia Sîrca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *