April 21, 2024

Pentru a asigura o intervenție rapidă a echipajelor de stingere a incendiilor vor fi înființate încă trei noi subunități de pompieri în județul Cluj.

Potrivit unui răspuns transmis de Ministerul Afacerilor Interne unei întrebări adresate de parlamentarul clujean Radu Moisin, se are în vedere înființarea de noi subunități în județ pentru a asigura un serviciu și mai eficient de intervenție.

În legislația națională sunt prevazute criterii de performanță pe baza cărora Inspectoratul General pentru Situații de Urgență își fundamentează distribuția teritorială a subunităților de intervenție, cel mai relevant dintre acestea find timpul de răspuns.

Acest criteriu nu poate fi îndeplinit în multe situații din cauza distanțelor mari de parcurs până la locul intervenției, fiind totodată și unul din principalele puncte slabe identificate în Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025 – acoperirea teritorială (locală) insuficientă. Astfel, au fost identificate unele zone vulnerabile din punt de vedere al eficienței răspunsului și a fost identificată nevoia de construire a unui număr de 100 subunități de pompieri. Realizarea acestui deziderat va conduce la asigurarea unei capacități de răspuns adecvate pentru cele mai frecvente situații de urgență (incendii, prim-ajutor precum și alte tipuri de urgențe înregistrate.

Beneficiul direct al construcției de subunități de intervenție va fi reducerea timpului de răspuns în zonele vulnerabile și, implicit, reducerea ratei mortalității, valorii pagubelor înregistrate și a consumului de resurse la intervenție. Totodată, toate aceste beneficii se transpun în numărul de locuitori (persoane) care vor beneficia de măsuri de protecție împotriva tuturor tipurilor de risc, implicit a incendiilor de vegetație, a inundațiilor și al altor dezastre naturale legate de clime a căror manifestare poate avea efecte catastrofale în comunitățile respective”, se arată în documentul transmis parlamentarului clujean.

Potrivit informațiilor transmise, la nivel național, în prima etapă, prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), s-a propus înființarea a 50 de subunități not (din cele 100 menționate anterior). Numai că, potrivit Ministerului Afacerilor Interne, din cauza unor dificultăți legate de finanțare, cele 50 de subunități identificate se vor înființa eșalonat astfel ea, la momentul actual pentru 15 dintre acestea există posibilități de finanțare.

Având în vedere principiul echității și transparenței, cele 15 subunități au fost stabilite atât în baza unor criterii operaționale, cât și în baza unor criterii tehnico-administrative. Totodată, toate Inspectoratele pentru Situații de Urgență în a căror zonă de competență au fost identificate zone vulnerabile au întreprins demersuri în vederea preluării terenurilor necesare pentru demararea lucrărilor de construcție”, se precizează în răspunsul transmis deputatului Radu Moisin.

La nivelul județului Cluj au fost identificate zone vulnerabile și, urmare a efectuării unor analize operative, au fost stabilite următoarele localități pentru înființarea a trei subunități de pompieri: Beliș, Panticeu și Țaga.

Subunitatea din Beliș va deservi zona de nord-vest a Munților Apuseni.

Momentan, intervențiile din această zonă sunt asigurate de detașamentele din Huedin și Gilău, aflate la distanțe mari. Spre exemplu, de la Huedin și până la Poiana Horea sunt peste 50 de kilometri iar până la Doda Pili și Ic Ponor peste 60 de kilometri.

C.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *