July 20, 2024

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul ”P.U.Z. conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare” în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, nr. 2-4, județul Cluj,  titular:  S.C. AMERA TOWER S.R.L. – nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj din municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, județul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *