February 28, 2024

privind închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3 și a chioșcului multifuncțional C4, amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală

 

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Închirierea prin licitaţie publică a chioșcului multifuncțional C4, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentațiilor de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 734 din 17.10.2023 și H.C.L. nr. 270/03.06.2020, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 591/12.07.2023.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Vizionarea modulelor șia chioșcului se poate face până la data de 22.01.2024, la solicitarea ofertanților interesați.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.01.2023 ora 16,30.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.02.2024, ora 10.00 – pentru modulele M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3 .

Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.02.2024, ora 10.00 – pentru chioșcul multifuncțional C4 amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru modulele M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare presă, carte, flori amplasate în Piața Lucian Blaga nr. 1-3 (cu precizarea explicită a modulului M___ pentru care se depune oferta) și într-un singur exemplar pentru chioșcul multifuncțional C4 amplasat pe B-dul Eroilor, zona pietonală.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.02.2024, ora 11,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110, email [email protected]. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *