February 28, 2024

În anul 2023, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a semnat cu Ministerul Educației pentru finanțare proiectelor europene care urmăresce reducerea abandonului școlar pentru 39 de unități școlare clujene. Tot anul trecut, reprezentanții IȘJ Cluj au organizat la Cluj-Napoca cinci olimpiade școlare pentru etapa națională, asigurând condiții optime de cazare, desfășurare a probelor, petrecere a timpului liber pentru aproximativ 2.000 de elevi din întreaga țară. Totodată, în urma examenelor de definitivat și titularizare, rezultatele obținute de dascălii clujeni, au situat județul Cluj pe primul loc în țară, evidențiindu-se pregătirea foarte bună a cadrelor școlare clujene. Același nivel de pregătire, adică foarte bun, au dovedit elevii clujeni la examenele de Evaluare Națională, primul loc pe țară ca rezultate obținute, și de la Bacalaureat, al doilea loc pe țară. Inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, a expus mai pe larg într-un interviu acordat ziarului Făclia activitatea, provocările, realizările învățământului preuniversitar clujean din anul care tocmai a trecut.

Cinci olimpiade naționale cu 2.000 de participanți organizate într-o lună la Cluj

Reporter: Cum ați caracteriza anul 2023 pentru învățământul preuniversitar clujean?

Inspector șef al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc: Pentru mine, ca de altfel pentru toți cei care lucrează în sistemul de învățământ, e mai greu să mă raportez la ani calendaristici, referințele nostre fiind la ani școlari. Așadar, anul 2023 a presupus semestrul al II-lea al anului școlar 2022-2023, cu pregătirile pentru examenele naționale și desfășurarea lor, în bune condiții și cu rezultate foarte bune, organizarea la Cluj-Napoca a etapei naționale la cinci olimpiade școlare în luna aprilie, un efort organizatoric deosebit pentru a asigura condiții optime de cazare, de derulare a probelor și de petrecere a timpului liber pentru aproximativ 2.000 de elevi din toată țara, organizarea multor proiecte și activități, pregătirea începerii noului an școlar, cu provocările aduse de noua lege pentru învățământul preuniversitar, Legea 198/2023. Consider că a fost un an bun, în care cea mai mare provocare a fost scrierea și accesarea de către școli sau de către UAT-uri pentru școli a proiectelor finanțate prin PNRR. Vorbim de „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar” (PNRAS), în cadrul căruia au fost declarate eligibile pentru finanțare 39 de unități din județul Cluj, pentru care IȘJ Cluj a semnat acordul cu Ministerul Educației, în vederea implementării investițiilor specifice Schemei de Granturi. Un alt proiect este cel de „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a consiliat și a sprijinit instituțiile de învățământ în realizarea analizelor de nevoi, a colaborat îndeaproape cu echipele de proiect de la nivelul UAT-urilor, a verificat documentele și a eliberat avizele necesare depunerii cererilor de finanțare în vederea obținerii de finanțări pentru 71 din cele 81 de UAT-uri existente la nivelul județului, la care se adaugă proiectele depuse de Consiliul Județean Cluj pentru cele 11 școli speciale precum și cel depus de Palatul Copiilor Cluj care conține solicitări și pentru structurile aferente, Cluburile copiilor din celelalte municipii și orașul Huedin. La acestea, se adaugă Proiectul „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, pentru care la nivelul județului Cluj au fost depuse 46 de proiecte, dintre care 45 au fost aprobate pentru finanțare, Programul Național „Microbuze electrice pentru elevi”, Programul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, în cadrul căruia au fost depuse 5 proiecte, „Consorțiul de Învățământ Dual Clujean”, în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Cluj este partener alături de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești, Consiliul Județean Cluj, licee din județul Cluj și agenți economici, „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, în cadrul căruia au fost depuse 2 proiecte și „Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii” din 12 de unităţi de învăţământ, la care se adaugă proiectele Erasmus scrise și accesate, pentru școli din județ.

Reporter: În ce activități s-a implicat îndeosebi Inspectoratul Școlar Județean Cluj în anul 2023?

Marinela Marc: Anul trecut am desfășurat foarte multe proiecte educaționale cu impact asupra dezvoltării diverselor competențe care compun profilul absolventului școlii românești, dintre ele aș enumera doar câteva: Programul județean de prevenire a comportamentelor cu risc pentru sănătatea beneficiarilor direcți ai educației, în special, a consumului de droguri, în rândul copiilor şi al adolescenţilor din unităţile şcolare ale judeţului Cluj „Viitorul depinde de tine” în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog Cluj și Lions Club Genesis, Districtul Lions 124 România, pe tematica prevenirii consumului de droguri și a substanțelor cu efecte halucinogene în rândul elevilor, Proiectul județean „Fii avocat în școala ta!”, de educație juridică, derulat în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, filiala Cluj, „Tabăra urbană de educație financiară”, organizată în parteneriat cu Banca Națională a României – filiala Cluj, „Tabăra județeană de jurnalism și redacție de presă”, derulată în parteneriat cu Radio Cluj, Proiectul județean „Nutriție pentru SuperEroi”, un program de educație pentru sănătate, implementat în parteneriat cu Medicover și adresat elevilor din clasele a IV-a din municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, mai amintim: Proiectul județean pilot „TIFF – Program de educaţie cinematografică şi educaţie prin film”, iniţiat de Asociaţia Festivalul de Film Transilvania și co-finanţat de Primăria municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj, în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, proiecte desfășurate în școli cu ocazia Zilei Culturii Naționale, a Zilei Europene a Limbilor, a Zilelor Educației, a Săptămânii Europene a Sportului, a Lunii Francofoniei, înființarea Academiei de Baschet, organizarea unei Gale a Educației Clujene și a unei Gale de premiere a performanțelor elevilor și profesorilor clujeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj etc.

Reporter: La Evaluarea Națională și Bacalaureat, examene naționale desfășurate în anul 2023, rezultatele notelor finale mențin Clujul în topul județelor cu cea mai bună pregătire a elevilor. Care este „rețeta” menținerii acestor performanțe ale elevilor clujeni?

Marinela Marc: Ultimii trei ani școlari a adus județul Cluj în topul rezultatelor la examenele naționale ale elevilor, prin medii mari de promovare și multe medii generale de 10. Așa cum m-am mai exprimat public, pe tema reușitelor de la Cluj, cheia succesului, nu numai în educație, ci și în alte domenii de activitate stă în faptul că știm să facem echipă și să lucrăm împreună: inspectoratul școlar comunică foarte bine cu școlile, școlile cu familiile elevilor, cu autoritățile, iar rezultatele reflectă, desigur, munca tuturor celor implicați în procesul de pregătire a examenelor. Părinţii au fost mereu alături de copii, au ținut legătura cu școala, le-au monitorizat rezultatele, le-au asigurat pregătirea suplimentară de care unii dintre ei au avut nevoie și făcut totul pentru a le asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor. Cadrele didactice au făcut eforturi pentru a se adapta la realitățile timpurilor pe care le-am trăit în ultimii ani, și-au concentrat atenția asupra fiecărui elev în parte, au muncit cu seriozitate, implicare și au răspuns tuturor provocărilor profesionale, adaptându-și demersul didactic, în funcție de specificul fiecărei clase, contribuind astfel la succesul elevilor. Elevii au fost receptivi la tot acest parcurs educational, monitorizat de către inspectorii școlari, prin sute de inspecții tematice, iar autoritățile locale au alocat sume consistente de la bugetele locale sau din atragerea de finanțări externe pentru modernizarea infrastructurii școlare și acordarea de facilități, astfel încât în școli să fie asigurate condițiile necesare desfășurării unui proces educațional de calitate, în siguranță, pentru susținerea performanței, implicarea partenerilor educaționali în susținerea diverselor proiecte ale școlilor.

Elevii de 10 ai Clujului nu pot fi pregătiți decât de profesori de nota 10”

Reporter: De asemenea, rezultatele la examenele de Definitivat și Titularizare situează Clujul pe primul loc în țară. Ce factori contribuie la rezultatele foarte bune ale profesorilor clujeni?

Marinela Marc: De fiecare dată, în ultimii ani, după afișarea rezultatelor la cele două examene ale cadrelor didactice, îmi place să spun că elevii de 10 ai Clujului nu pot fi pregătiți decât de profesori de nota 10, iar dedicarea cadrelor didactice este esențială în procesul educațional. Cred că la baza rezultatelor foarte bune ale cadrelor didactice stă buna colaborare dintre cadrele didactice, pe de o parte, colaborarea dintre profesori și inspectorii școlari, activitățile metodice care se desfășoară la nivelul disciplinelor școlare, participarea profesorilor clujeni la multe activități și cursuri de formare, conferințe și alte evenimente științifice și metodice desfășurate de Casa Corpului Didactic Cluj, universitățile clujene sau alte instituții din țară sau străinătate.

Reporter: Care sunt proiectele, activitățile care v-au adus cele mai mari satisfacții în anul 2023?

Marinela Marc: Satisfacția cea mai mare a fost să vedem că eforturile noastre ale tuturor produc rezultate și că elevii și dascălii clujenei se mențin în topul performanței la nivel național, la toate categoriile de examene naționale, dar mai ales la olimpiadele școlare naționale și internaționale. A fost anul în care elevii clujeni au obținut 22 de premii la olimpiadele internaționale, la egalitate cu municipiul București, care are totuși 6 sectoare și am fost foarte mândră să particip la festivitatea de premiere organizată la București de Guvernul României și să aud rostit de atâtea ori numele județului, grație rezultatelor de excepție obținute de elevii noștri și profesorii care i-au pregătit.

Îi rog pe părinți să aibă încredere în școală, în puterea educației de a schimba lumea”

Reporter: Provocările școlii moderne sunt bullying-ul, consumul de droguri în rândul elevilor. Cum se implică IȘJ Cluj în prevenirea și combaterea unor asemenea fenomene?

Marinela Marc: Mi-am asumat ca în acest an școlar, unul din obiectivele Inspectoratului Școlar Județean Cluj să fie monitorizarea dinamicii fenomenului violenței în mediul școlar în scopul prevenirii comportamentelor cu risc în rândul elevilor, a prevenirii bullying-ului și a consumului de droguri și de substanțe cu efect psihotrop. Sunt de părere că o cooperare concertată a școlii, a cadrelor didactice cu familia și cu autoritățile abilitate este soluția pentru limitarea fenomenului, privind consumul de substanțe interzise, asociat, în unele circumstanțe, cu fapte antisociale, indezirabile, în rândul elevilor. Creșterea numărului de cazuri de consum de substanțe interzise în care au fost implicați elevii în ultima perioadă ne-a determinat ca, pe lângă activitățile de consiliere programate la nivelul fiecărei unități de învățământ în cadrul orelor de consiliere și al programelor de activități extracurriculare, să intervenim masiv, în ultima perioadă cu activități desfășurate de cadre didactice pregătite de specialiști și, în paralel, cu activități dedicate părinților pentru a observa comportamentul propriilor copii, pentru a monitoriza cu mai multă atenție programul liber al copiilor, anturajele de prieteni, modul de petrecere al timpului liber și colaborarea cu școala pentru prevenția consumului de droguri și substanțe interzise. În acest sens vom continua proiectele începute în anul școlar trecut și vom derula și alte proiecte în parteneriat cu Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Asociația Teritorială de Ordine Publică din cadrul Consiliului Județean Cluj și alți parteneri instituționali.

Reporter: Ce neajunsuri au fost sesizate la IȘJ Cluj de către directorii de școli din mediul urban și rural în anul 2023?

Marinela Marc: Problemele cu care se confruntă directorii unităților de învățământ diferă, într-adevăr, în funcție de mediul de rezidență. În mediul urban, vorbim de școli cu efective mari, în care uneori spațiile nu mai sunt suficiente și multe cabinete și laboratoare se transformă în săli de clasă, de riscurile la care sunt supuși uneori elevii, de tendința părinților de a avea uneori rol decizional în procesul educațional, ceea ce generează conflicte. În mediul rural, directorii se confruntă cu alte neajunsuri care vizează comunicarea cu autoritățile locale, rezistența la schimbare, bugete insuficiente, lipsa cabinetelor medicale școlare, starea precară a microbuzelor școlare, învățământul simultan, lipsa de implicare a părinților în educația copiilor, ceea ce face ca școala să depună eforturi mult mai mari, pentru asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale, pentru crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale elevilor proveniți din grupuri vulnerabile, privind accesul la educație.

Reporter: Cum se raportează IȘJ Cluj în relația cu profesorii și părinții elevilor?

Marinela Marc: În perioada post pandemică ne confruntăm din ce în ce mai mult cu reclamații din partea părinților, la adresa unor cadre didactice, dar am reușit să fim prezenți în viața școlilor, am mediat conflicte, am oferit soluții, consiliere, uneori, în urma verificărilor, am recomandat unităților de învățământ să demareze comisii de cercetare disciplină, care au condus la aplicarea de sancțiuni anumitor cadre didactice, alteori sesizările s-au dovedit nefondate și ne-a întărit convingerea că oamenii nu mai au răbdare unii cu alții, nu sunt dispuși să comunice, să asculte părerea celorlați, să analizeze și apoi să critice sau să acuze. Nu a fost ușor, dar colegii mei s-au străduit foarte mult, exprimându-și disponibilitatea de a găsi soluții și a aplana conflicte, pentru menținerea unui climat de siguranţă fizică şi echilibru emoțional favorabil beneficiarilor direcți ai educației- copiii.

Reporter: Transmiteți un mesaj elevilor, cadrelor didactice, părinților pentru anul 2024.

Marinela Marc: Îmi doresc ca în Noul An să fim sănătoși și să putem să îi motivăm pe copii pentru menținerea standardelor de performanță cu care ne-am obișnuit. Ne preocupă în continuare excelența în educație, dar și asigurarea egalității de șanse și ridicarea nivelului educațional în comunitățile dezavantajate, unde educația rămâne singura șansă a copiilor de a avea un viitor. Va fi un an greu, în care vom armoniza, treptat, prevederile Noii Legi a Învățământului Preniversitar cu regulamentele și metodologiile ce urmează să fie elaborate, un an în care trebuie să găsim soluții pentru a reduce violența și consumul de droguri în mediul școlar, un flagel, care, din păcate, afectează din ce în ce mai mulți tineri din întreaga lume. Îmi doresc, ca, în continuare, să putem, împreună cu familia, biserica, autoritățile locale și toți partenerii educaționali să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a avea copii educați, cu un stil de viață sănătos, echipați cu valori morale și competențe care să le permită să se integreze social, la absolvirea școlii.

Mesajul pe care doresc să îl transmit tuturor elevilor și cadrelor didactice este unul de susținere în toate provocările acestui nou an. Le cer cadrelor didactice să dea dovadă, în continuare, de răbdare, putere de muncă, empatie pentru elevi, să le fie alături, să le asigure suportul emoțional atât de necesar, să-i motiveze permanent și să le fie parteneri în procesul de învățare și de transformare. Părinților, le mulțumesc pentru susţinerea oferită copiilor, exprimată atât prin colaborarea permanentă cu şcoala, cât şi prin suportul oferit copiilor și îi rog să aibă încredere în școală, în puterea educației de a schimba lumea, să fie receptivi la ceea ce cadrele didactice le transmit și să fie conștienți că totul se întâmplă pentru binele copiilor noștri.

Tia SÎRCA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *