June 20, 2024

Așa cum se întâmplă în fiecare an, la sfârşitul lunii mai Primăria Municipiului Gherla derulează acțiunea de dezinsecție pe domeniul public. Operațiunea s-a desfășurat în perioada 22-31 mai 2024, în intervalul orar 00-06, în funcție de condițiile meteorologice. Obiectivul acțiunilor de dezinsecție este combaterea dăunătorilor cauzatori de disconfort pentru populație (țânțari, muște, căpușe) din parcuri, spații verzi, aliniamente stradale, lacuri, cursuri de apă.Cu această ocazie au fost vizate următoarele zone: Parcul Mare, Parcul Central, Parcul str. Clujului, Teren Stadion 1, Scuar str. Liviu Rebreanu, Zona Canalul Morii (tronson situat între str. Parcului și str. Clujului), Str. Prof. Sütő György – loc de joacă pentru copii, Str. Gării – loc de joaca pentru copii,Str. Călărași – loc de joacă pentru copii, satul Băița (loc de joacă pentru copii – cămin cultural). La efectuarea operațiunii de dezinsecție la Gherla şi de această dată s-a utilizat insecticidul Cymina Plus/ Romal, produse  ce se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide și sunt autorizate pentru profilaxia sanitar umană de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a Produselor Biocide. În timpul efectuării tratamentelor, cetățenii care locuiesc în zonele respective au fost rugaţi să închidă ferestrele.
Circulația pietonală în zonele de acțiune ale echipelor de dezinsecție a fost strict interzisă. În perioada menționată, apicultorii au fost îndemnați să ia măsuri de protecție în vederea protejării familiilor de albine. Acțiunea s-a desfășurat in conformitate cu următoarele prevederi legale:Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicata),Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației.

Acţiunea de deratizare din municipiul Gherla s-a desăşurat în condiţii bune, nefiind semnalate probleme în timpul activităţii depuse de echipele de dezinsecţie.

Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *