April 12, 2024

În sfârşit, după mulţi ani de aşteptare, gherlenii dornici de a obţine carnetul de conducere nu mai sunt nevoiţi să-şi susţină examenul la Cluj-Napoca sau în municipiul vecin, Dej, aşa cum s-a întâmplat de zeci de ani. La ultima ședință de Consiliu local, pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotărâre privind acordul desfășurării pe teritoriul UAT Gherla, a probei practice pentru examinarea în scopul obținerii permisului de conducere. La discuții au apărut replici între putere și opoziție, privind demersurile făcute. Examenul pentru obținerea permisului de conducere nu s-a mai putut susține în ultimii ani la Gherla, din motivul avansat că poliția nu ar avea suficienți examinatori. În referatul proiectului s-a precizat că, prin adresa nr.862.481/31.08.2021, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, stabilește traseele de examinare pentru desfășurarea probei practice în vederea obținerii permisului auto, comunicând acest acord Instituției Prefectului Jud. Cluj. Prin adresa cu nr. 20.095/08.11.2023, Instituția Prefectului – Județul Cluj a solicitat adoptarea unei hotărâri de consiliu privind acordul desfășurării pe teritoriul UAT Gherla a probei practice pentru examinarea în scopul obținerii permisului de conducere, în perspectiva reluării examinărilor în scopul obținerii permisului de conducere, în municipiul Gherla și a emiterii unui Ordin al Prefectului Județului Cluj. Solicitarea Instituției Prefectului a fost supusă dezbaterii Comisiei de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, care a emis avizul pozitiv cu nr. 1/22.01.2024. Proiectul a fost votat favorabil de toți consilierii locali prezenți la ședință și a fost adoptat. O decizie justă, gherlenii de mult aşteaptă acest verdict, până în prezent totdeauna s-a găsit un impediment în această privinţă.

Aşadar, de acum încolo candidaţii gherleni pentru obţinerea carnetului de conducere scapă de drumuri inutile la Cluj-Napoca sau Dej, ei pot susţine examenul acasă, în oraşul lor. După părerea noastră, de mult trebuia rezolvată această problemă.

Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *