July 20, 2024

Mesagerii folclorului someșan sunt tot mai cunoscuți și apreciați. Zilele trecute am primit o veste bună în această privință. În ediția a XII a Programului Tezaur Uman Viu – Ministerul Culturii, Mihaiu Emil din municipiul Gherla a fost laureat în domeniul: spiritualitate – muzică instrumentală tradițională.

Tezaure Umane Vii a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Aceasta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte, își dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia. Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Tezaur Uman Viu, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009. Felicitări ! O altfel de promovare a Municipiului Gherla, un oraș provincial unde tradițiile și obiceiurile folclorice sunt păstrate și valorificate la cel mai înalt nivel artistic, dovadă în acest sens fiind acest titlu de Tezaur Uman Viu acordat cunoscutului instrumentist Emil Mihaiu.

De peste 30 de ani ceterașul Emil Mihaiu conduce orchestra de muzică populară Ardealul” a Casei Municipale de Cultură Gherla și coordonează activitatea unei formații instrumentale de copii. A efectuat mai multe turnee în străinătate, unde a obținut mari succese.

Szekely Csaba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *