April 25, 2024

Având în vedere numărul mare al cazurilor de violență din școli, Ziarul Făclia și-a propus să informeze cât mai corect și oportun părinții și elevii cu privire la această problematică, consultând în acest sens instituțiile statului care gestionează asemenea situații. În acest sens, ne-am adresat Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Cluj, directorului Ana-Maria Moldovan. Întrebările au fost formulate astfel încât să vină cu răspunsuri în sprijinul părinților, elevilor care se confruntă cu astfel de probleme, dar care nu au curajul să le sesizeze sau nu știu cum să le facă față. Considerăm că pe lângă o bună informare a părinților și elevilor, este necesar ca profesorii, directorii din școli să fie atenți în depistarea cazurilor de violență și delicați în abordarea lor. Pe de altă parte, părinții trebuie să știe că profesorii consilieri școlari vin în sprijinul elevilor, acordându-le consiliere individuală sau de grup, desfășurând activități de mediere a conflictelor, folosind strategii de autoreglare emoțională în momentele de stres.

Aproape 9.000 de copii, consiliați împotriva violenței

Reporter: Cum trebuie să gestioneze școala cazurile de violență fizică sau bullying săvârșite în mediul școlar sau în afara mediului școlar? Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze un profesor căruia i s-a semnalat un caz de violență fizica în școală, victima fiind elev, agresorul tot elev? Cum se procedează când profesorul este victima unei agresiuni venite din partea unui elev?

Dr. Ana-Maria Moldovan: Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoțională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât și orice alte activități sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari și a personalului din învățământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar (aprobată prin O.M.E. nr. 6235/2023).

Rep: Ce obligație are CJRAE Cluj în asemenea cazuri? Ce face CJRAE concret?

Dr. Ana-Maria Moldovan: În gestionarea cazurilor de violență sunt implicați profesorii consilieri școlari (angajați ai CJRAE Cluj), alături de directorul (unității de învățământ preuniversitar) UIP, educatoarea/ profesorul pentru învățământ primar/ diriginte și mediatorul școlar (dacă există) precum și alți specialiști/ reprezentanți ai instituțiilor responsabile, în funcție de tipul cazului de violență. Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ este unul dintre documentele legislative extrem de clare și explicite. În fiecare caz de violență în mediul școlar sunt precizate punctual responsabilitățile profesorului consilier școlar.

Aleg să prezint câteva din responsabilitățile profesorului consilier școlar în gestionarea cazurilor de violență în mediul școlar, așa cum apar în documentul legislativ amintit anterior.

Consilierul școlar este prezent în momentul informării părinților/ reprezentanților legali cu privire la situația de violență, în absența copilului, într-un spațiu care asigură confidențialitatea celor implicați. Apoi, alături de educatoare/ învățător sau profesor diriginte, analizează cauzele și efectele asupra victimei și asupra autorului, urmând a fi stabilite, cu consultarea părinților/ reprezentanților legali, măsurile de sprijin pentru victime, martori și autori, după care aceste măsuri se aplică.

Astfel, copiii implicați în situații de violență pot beneficia de consiliere individuală și/ sau de grup, pot participa la întâlnirile unui grup tematic de suport, la activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale și a strategiilor de autoreglare emoțională în momente de stres, la activități de mediere a conflictelor, toate aceste servicii fiind oferite de profesorul consilier școlar.

Consilierul școlar și educatoarea/ profesorul pentru învățământ primar/ dirigintele informează periodic părinții privind efectele măsurilor de sprijin și sancțiunile aplicate elevilor. De asemenea, profesorul consilier școlar oferă periodic consultanță educatoarei/ profesorului pentru învățământ primar/ dirigintelui, privind efectele măsurilor de sprijin și sancțiunile aplicate elevilor.

Rep: La câte cazuri de violență fizică cu victime copii, în școli, ați oferit ajutor anul trecut, dar în acest an?

Dr. Ana-Maria Moldovan: Potrivit raportului de activitate al CJRAE Cluj, în anul școlar 2022-2023 profesorii consilieri școlari au consiliat individual pe problematica violenței, în cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică, 516 elevi, iar 8.777 elevi din județul Cluj au beneficiat de consiliere de grup (în cabinet sau clasă) pe această problematică. Profesorii consilieri școlari din județul Cluj au desfășurat cu elevii, la clasă, 615 activități de informare, prevenire și consiliere pe prevenirea și combaterea violenței. Menționăm că raportarea pe care o fac profesorii consilieri școlari se referă la toate formele violenței.

Peste 12.000 de elevi clujeni, consiliați în problema bullying-ului

Rep: În câte cazuri de bullying/cyberbulling s-a implicat Centru anul trecut? Dar în acest an? Care sunt provocările întâmpinate de CJRAE Cluj?

Dr. Ana-Maria Moldovan: În ceea ce privește problematica bullying-ului, în anul școlar 2022-2023 au beneficiat de consiliere individuală 410 elevi, iar 12.411 elevi au fost consiliați în grup (cabinet sau clasă). Profesorii consilieri școlari din județul Cluj au desfășurat la clasă, cu elevii 814 activități de informare, prevenire și consiliere pe prevenirea și combaterea bullying-ului. Dificultățile cu care se confruntă profesorii consilieri școlari în activitatea de consiliere a elevilor sunt: frecvenţa redusă la activităţile de consiliere a preșcolarului/elevului; neimplicarea familiei, mediu familial dezorganizat; refuzul părintelui de a accepta implicarea în consiliere a copilului; transferul elevilor; cazuri clinice.

Rep: Câți directori și de la ce școli clujene au fost prezenți în data de 11 martie 2024, la Huedin, la prima întâlnire organizată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj privind managementul cazurilor de violență fizică și a bullyingului?

Dr. Ana-Maria Moldovan: La întâlnirea din 11 martie 2024 de la Huedin au participat toți directorii școlilor din zonă, respectiv 23 de directori.

Rep: Ce anume ați transmis din partea CJRAE Cluj directorilor de școli? Cum i-ați pregătit pentru a ști cum sa gestioneze cazurile de violență?

Dr. Ana-Maria Moldovan: La întâlnirile cu directorii unităților de învățământ preuniversitar, întâlniri organizate de I.Ș.J. Cluj, a fost subliniat rolul profesorului consilier școlar în managementul cazurilor de violență, în mediul școlar, conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar și au fost prezentate proiectele și programele educaționale ale CJRAE Cluj pe care profesorii consilieri școlari le implementează în grădinițele și în școlile din județul Cluj, în scopul prevenirii violenței în mediul școlar.

Rep: Care este feed-back-ul acestora în legătură cu sesiunile de instruire realizate de personalul Centrului?

Dr. Ana-Maria Moldovan: Participanții (directorii) apreciază aceste sesiuni de instruire ca fiind benefice, utile, clarificatorii, răspunzând cerințelor actuale din sistem.

Când părinții nu cooperează, probleme rămân

Rep: Din ce familii provin copiii violenți? Cât de mult sprijină părinții acestor copii activitatea CJRAE Cluj? Cum colaborați cu aceștia? Cât de mult contează să colaboreze părinții, să fie deschiși în rezolvarea problemelor?

Dr. Ana-Maria Moldovan: În procesul de consiliere al copilului, profesorul consilier școlar se concentrează pe obținerea acelor informații care permit planificarea și desfășurarea unei intervenții eficiente, foarte importantă fiind și colaborarea cu părinții. Există părinți a căror colaborare și implicare fac ca procesul de consiliere să aibă rezultate durabile. Se întâlnesc însă și situații în care neimplicarea/ implicarea scăzută și lipsa de complianță a părinților fac ca procesul de consiliere să fie anevoios în atingerea obiectivelor și rezultatele să nu fie conform așteptărilor.

Rep: Exemplificați cu un caz, în care contribuția părinților, suportul personalului Centrului și al școlii au avut implicații pozitive asupra comportamentului, conduitei unui elev.

Dr. Ana-Maria Moldovan: Situația de mai jos s-a petrecut într-un liceu tehnologic. Elevii implicați: doi băieți de clasa a IX-a. Situația de violență a debutat în afara programului, în mediul online, pe grupul de whatsapp al clasei. Unul dintre elevi, a făcut o glumă (neutră, despre un eveniment petrecut într-o competiție sportivă la televizor), la care un coleg a început să-l tachineze și să pretindă bani (ca taxă) pentru „deranjul” creat. Acestuia i s-a adăugat un alt coleg din clasă. Victima s-a temut să vină la școală și a anunțat părinții. În dimineața următoare tatăl victimei a venit la școală pentru a cere socoteală agresorilor. S-a prezentat la intrarea în școală cu intenția de a merge la secretariat sau direcțiune. Întâmplător unul dintre elevii agresori era în perimetrul respectiv, moment în care s-a iscat un mic conflict verbal între cei doi. Profesorul de serviciu a observat situația, a oprit pe moment disputa și a anunțat conducerea școlii. Demersurile la nivelul școlii au constat în: Părintele elevului victimă a fost invitat în biroul directorului. A prezentat pe scurt situația, în prezența directorului, a directorului adjunct și a consilierului școlar. Imediat au fost sunați părinții celor doi elevi agresori, care, în aproximativ 20 de minute, au ajuns la școală. Discuția dintre părinți a fost mediată de către directori și profesorul consilier școlar. În paralel, a fost anunțat Biroul de Siguranță Școlară, din cadrul I.P.J. Cluj, care a trimis un echipaj la școală. În urma discuției avute, părintele elevului victimă a decis să nu depună plângere la poliție. Cei trei părinți s-au înțeles amiabil.

Din partea școlii, intervenția a presupus continuarea activităților de prevenție a violenței începute deja, cu sprijinul Biroului de Siguranță Școlară Cluj; consiliere individuală și de grup a celor implicați (de exemplu strategii de comunicare și rezolvare a problemelor/conflictelor); consiliere oferită părinților, atât din partea dirigintelui, cât și a profesorului consilier; discutarea cazului în consiliul profesoral al clasei, respectiv, la nivelul comisiei de prevenire și combatere a actelor de violență, conform procedurii.

Tia Sîrca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *