July 25, 2024

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare,ridicate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel: autovehiculul marca Audi, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Albiei nr.2; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe Bd. 1 Decembrie 1918 nr.47, autovehiculul marca Opel, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Soporului nr.8A; autovehiculul marca BNW, de culoare verde, fără nr. de înmatriculare aflat pe str.Răsăritului vis a vis de nr.5 ; autovehiculul marca Ford, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. 11 Octombrie nr.18; autovehiculul marca Toyota, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Pintea Vitezul nr.20; autovehiculul marca Skoda, de culoare vișinie, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Plevnei nr.133A; autovehiculul marca BMW, culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe sBd 1 Decembrie 1918 nr.124.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *