May 21, 2024

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare,aflate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Autovehiculul marca Alfa Romeo, de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare CR 108 WE, aflat pe str.Griviței nr.4; autovehiculul marca Dacia 1300, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Clăbucet, nr.11; autovehiculul marca Honda, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare aflat pe str. Clinicilor nr.3-5; autovehiculul marca Mercedes, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare BM-150 SJ, aflat pe str. Profesor Tudor Ciortea nr.3; autovehicul marca Renault de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Patriciu Barbu nr.25; autovehiculul marca Opel, culoare albă, cu nr. de înmatriculare EH-433-GA, aflat pe str. Arinilor nr.11; autovehiculul marca Opel, culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Vrancea nr.47; autovehiculul marca Mercedes, culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Răsăritului nr.29; autovehiculul marca Toyota, culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Tiberiu Popovici nr.6; autovehiculul marca Mercedes, culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Tiberiu Popovici nr.4-6; autovehiculul marca Ford Focus, culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe str. Tiberiu Popovici nr.4-6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *