May 21, 2024

Doar un 28 de olimpiade școlare pot fi echivalate de elevii din ultimul an de liceu, cu nota 10 la una dintre probele scrise de la examenul de Bacalaureat 2024. În acest an, sunt cu șase olimpiade mai puțin față de anul trecut. Cele șase competiții la care s-a renunțat sunt olimpiadele internaționale de limba franceză, limba germană, limba rusă, de neogreacă, olimpiada de lectură și olimpiada balcanică de geografie.

Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul național de Bacalaureat 2024 a fost publicată de curând pe pagina de socializare a Ministerului Educației (ME). În acest an, lista cuprinde în primul rând, competițiile desfășurate la nivel mondial și finanțate de ME. În domeniul matematică și științeacestea sunt: olimpiadele internaționale de matematică, fizică, chimie și biologie. Pe palierul om și societate, se află olimpiadele internaționale de filosofie și geografie, iar pe cel de tehnologii regăsește olimpiada internațională de informatică. De asemenea, olimpiadele internaționale de lingvistică, astronomie, astrofizică, științele pământului și științe pentru juniori sunt luate și ele în considerare pentru echivalare, acestea intrând în categoria competiții interdisciplinare/transdisciplinare/multidisciplinare. 

În al doilea rând, sunt incluse tot competițiile desfășurate la nivel regional, european, dar finanțate de Ministerul Educației. Pentru domeniul om și societate, sunt incluse olimpiada internațională de limbă polonă, de limbă, literatură și cultură maghiară „Apaczai Csere Janos”. Pe linia matematică-științe lista cuprinde olimpiada europeană și balcanică de matematică, la olimpiada de matematică pentru  liceele maghiare din Europa, la olimpiada de fizică a țărilor din Asia, olimpiada europeană și balcaniada de fizică. La categoria om și societate, a fost inclusă doar olimpiada europeană de geografie, iar la tehnologii vor conta olimpiada central europeană de matematică, turneul internațional avansat de informatică, olimpiada balcanică și europeană de informatică. 

Pe de altă parte, o singură competiție fără finanțare din partea ME a fost inclusă în listă, și anume concursul internațional de programare info.

Reamintim faptul că elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la olimpiadele școlare enumerate mai sus au posibilitatea de a-și echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. „Elevii care în timpul liceului au obținut premii individuale la concursurile sau olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot echivala probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele la care au obținut distincția.”, a precizat ministrul Educației, Ligia Deca, pe pagina personală de socializare. 

Recunoașterea și echivalarea probelor se face de către directorul unității respective, în urma solicitării scrise a candidatului și a prezentării dovezilor privind obținerea premiului. Documentele menționate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unității de învățământ.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024 sesiunea iunie-iulie 2024 se prezintă astfel: 1 iulie 2024- Limba și literatura română proba E.a) – proba scrisă; 2 iulie 2024 – proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă; 4 iulie 2024 proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă; 5 iulie Limba și literatura maternă – proba E.b).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *